Category: Forskning

Positiv effekt av nytt forskingsprosjekt

Hernes Institutt har som første somatiske rehabiliteringsinstitusjon fått prøve ut Kulturformidlingsintervjuet (KFI) som del av et forskningsprosjekt. – Mange positive tilbakemeldinger, sier Therese Otterlei. Therese Otterlei og Bente Rudquist er to av de ansatte ved instituttet som har vært aktive i utførelsen av KFI med seks utvalgte pasienter fra januar til august 2017. – Det har vært en lærerik og positiv opplevelse,...

Hernes Institutt i valideringsstudie

Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse SørØst. Deres oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet,på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. For å lykkes med det, er det viktig med et utstrakt samarbeid med andre kompetansetjenester, forskningsmiljøer, rehabiliteringsavdelinger, institusjoner og fagpersoner. Målet er å innhente kunnskap om god praksis, og...

Jobb + behandling = Sant

For fire år siden gikk NAV og helsemyndighetene sammen om å prøve en ny metode der man tenkte jobb og behandling parallelt. Resultatene viser suksess. – Noe som bare bygger nok en pilar under Hernes Institutts visjon: Arbeid som helse, sier Ole Jo Kristoffersen, konstituert direktør. I en artikkel i Aftenposten leser vi om suksesshistorien Henrik Johnson. Han var alvorlig deprimert, men...

Politikerne ønsker større fokus på legens rolle i sykefraværsarbeidet.

Nå ønsker regjeringen å finne ut om langtidssykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb etter ny medisinsk vurdering fra spesialist. Det er forskere ved Uni Research AS som skal gjennomføre et forskningsprosjekt på dette og midler har politikerne bevilget over revidert statsbudsjett. I forbindelse med prosjektet skal NAV ansette 15 legespesialister i allmennmedisin i 20 prosents prosjektstillinger som skal utføre den nye medisinske vurderingen....

Trivsel og interessante arbeidsoppgaver på jobben gir bedre prestasjoner enn høy lønn og bonuser

Trivsel og interessante arbeidsoppgaver på jobben gir bedre prestasjoner enn høy lønn og bonuser

Ny studie på www.forskning.no sammenligner effekten av såkalt indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon er hvor mye tilfredshet, glede og mening arbeidsoppgavene gir, og ytre motivasjon er resultatet av det utførte arbeidet som lønn, bonuser, provisjoner, og sosial prestisje. Studien viser også at antall  tilfeller  av stress og utbrenthet er lavere ved høy grad av indre motivasjon. Dermed synker også sykefraværet når den indre motivasjonen...

Lot folk sykmelde seg selv, da gikk sykefraværet ned.

Lot folk sykmelde seg selv, da gikk sykefraværet ned.

I Posten og Mandal kommune har man gjennomført prosjekter der ansatte kan sykemelde seg selv uten å behøve å gå til fastlegen for å få sykemelding. I Mandal har de holdt på siden 2008. Mange var skeptsike til prosjektene, men resultatene viser at sykefraværet i de to virksomhetene har gått mye ned etter at de ble i gangsatt. Viser dette seg å være effektivt så er...