FOU-ansvarlig Thomas og turnuskandidat Helene

Thomas Johansen har siden mars i år vært ansatt som FOU-ansvarlig hos oss. Helene Eek Gerhardsen startet hos oss 15. august, og er turnuskandidat innen fysioterapi.

Forskning og utvikling
Thomas Johansen – FOU-ansvarlig, og Helene Eek Gerhardsen – turnuskandidat.

FOU er forkortelse for forskning og utvikling, og det er nettopp det Thomas skal drive med hos oss. Han har bakgrunn som forsker, og har en doktorgrad i psykologi.

– Da jeg startet i mars hadde jeg først 20% stilling, men denne er nå økt til 50%, forteller Thomas. Når jeg ikke jobber for Hernes Institutt, så jobber jeg for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. En kompetansetjeneste som Hernes Institutt har tette bånd til.

Thomas bor i  Son. Han er derfor ukependler, og bor på instituttet de ukene han er hos oss.

– Jeg trives veldig godt her, og er spesielt fornøyd med de gode tur- og treningsmulighetene i nærområdet. I Hernes er man virkelig midt i naturen.

Når det gjelder Thomas sitt arbeid på instituttet så påpeker han at det er spesielt spennende å koble forskning opp mot det praktiske arbeidet som utføres her. Han mener dette fører til god og verdifull fagutvikling, som igjen vil føre til et bedre arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for pasientene.

Utdannet ved Oslo MET

Helene har tatt sin fysioterapiutdanning ved Oslo MET, og en halvårlig turnusperiode er noe som alle nyutdannede fysioterapeuter skal i gjennom.

– Jeg har vært heldig med turnusplass, det er deilig å komme til litt mer landlige omgivelser enn jeg har vært vant til de siste årene, smiler hun. Det er luksus å ha skogen med gode turmuligheter bokstavelig talt i bakgården.

Helene kommer fra Sande i Vestfold, og under turnusperioden har hun ordnet seg med bosted i Elverum. Hun forteller videre at hun har skaffet seg hund som selskap, og som en liten “trøst” for at hun nå skal være såpass langt hjemmefra for en periode.

– Det er veldig spennende med den pasientgruppen som er her på instituttet. Det er en gruppe vi ikke har hatt så stort fokus på under utdanningen, så jeg forventer å lære mye under min turnus, sier hun.

Helene har også veldig sans for hvordan det arbeides i tverrfaglige team på Hernes Institutt, at dyktige fagfolk samarbeider tett for å finne det beste behandlingsløp for den enkelte pasient.

Vi på Hernes Institutt er veldig glade for å ha fått med oss Thomas som FOU-ansvarlig, og det er veldig hyggelig at Helene er så fornøyd med å ha fått turnusperiode hos oss.

Translate »