Fagdag med Ingar Heier!

Fagdag med Ingar Heier!

Fredag 11.november hadde vi invitert Ingar Heier til å lede en fagdag for alle ansatte i behandlingsavdelingen. Temaet var Kognitiv tilnærming til muskel- og skjelettlidelser og utmattelse.
Vi har hatt store forventninger til denne dagen og flere ansatte som er i permisjon valgte også å delta.
Ingar skapte stort engasjement og vi fikk mange interessante diskusjoner om tema som er aktuelle for vår arbeidshverdag.
Tusen takk til Ingar for faglig påfyll.

Translate »