Category: Uncategorized

Vil bidra fornuftig til levedyktig virksomhet

Hernes Institutts nye styremedlem var ikke i tvil da han ble spurt: – Det går ikke an å overdrive hvor samfunnsnyttig arbeidsrettet rehabilitering er, sier Peder Kristian Olsen. Etter 40 år i norsk helsevesen, halvparten som kliniker (lege, spesialist i psykiatri) og resten i ulike ledende stillinger, står han på trygg faglig grunn. Den siste stillingen han hadde før han ble pensjonist...

Arbeidsinstruktør, 100% fast stilling

Arbeidsinstruktørene har ansvaret for arbeidstreningstilbudet for pasientene på instituttet.  Målet er at pasientene skal få tilbake troen på at de kan være i arbeid på tross av helseplagene sine. En viktig del av jobben som arbeidsinstruktør er derfor å skape et miljø preget av trivsel, mestring og trygghet rundt pasientene. I jobben bruker du din egen yrkeserfaring, realkompetanse og livserfaring til å veilede pasienter med...

Ledig stilling som Arbeidsinstruktør for mekaniske fag, 100% fast.

Arbeidsinstruktørene har ansvaret for arbeidstreningstilbudet for pasientene på instituttet. Målet er at pasientene skal få tilbake troen på at de kan være i arbeid på tross av helseplagene sine. En viktig del av jobben som arbeidsinstruktør er derfor å skape et miljø preget av trivsel, mestring og trygghet rundt pasientene. I jobben bruker du din egen yrkeserfaring, realkompetanse og livserfaring til å veilede pasienter med tilnærmet...

Ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt om status for arbeidsmiljø og helse i Norge

Rapporten fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) sier at vi trives godt på arbeid og er godt motiverte for å gå på jobb. Helsen vår er også god, likevel har vi har vi høyt sykefravær sammenlignet med EU land. Problemene med høyt sykefravær rammer stort sett de samme yrkesgrupper og skyldes stort sett de samme helseplagene som for over 20 år siden.

Gir unik tverrfaglig kompetanse

Gir unik tverrfaglig kompetanse

Når andre års sykepleierstudenter har praksis hos Hernes Institutt i den delen av studiet som omfatter kommunal rehabiliteringstjeneste, får de en grundig innføring i både teori og arbeidsmetodikk . Praksisen gir en unik erfaring i tverrfaglig samarbeid, mener studentene. Hernes Institutt (HI) har lange tradisjoner med å ta i mot praksisstudenter, både innen sykepleierutdanningen og fysioterapeuter i turnustjeneste. De siste årene har...

Prosjekt ved STAMI om hvordan tungt fysisk arbeid påvirker arbeidsevnen

Prosjekt ved STAMI om hvordan tungt fysisk arbeid påvirker arbeidsevnen

Prosjektet er akkurat satt i gang, og har som mål å kartlegge hvordan arbeidsevnen i pleie- og omsorgssektoren og i byggebransjen påvirkes av tungt fysisk arbeid, ugunstige arbeidsstillinger og repetitive arbeidsoppgaver. Stami har et samarbeid med tre forskningsinstitusjoner i Danmark og Sverige i dette prosjektet. Målet er å få ny kunnskap som for å utvikle effektive tiltak for å redusere risiko for muskel- og...