En fagdag om tilbakeføring til arbeidslivet

I juni 2024 inviterer Hernes Institutt til en fagdag om tilbakeføring til arbeidslivet, i samarbeid med Advokatfirma Ness/Lundin og TEPAS Personal. HelseInn og Høgskolen Innlandet er også viktige medarrangører for fagdagen gjennomføres på Terningen Arena i Elverum 13.juni.

Noe av målet er at arrangørene sammen skal presentere godt arbeid for tilbakeføring til arbeidslivet, og vise hvordan dette er et ansvar for mange aktører rundt den langtidssykemeldte.

Med endringer i arbeidslivet er det også viktig at fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering er i endring og utvikling, og at også norske politikere og helsemyndighteter spiller på lag med mange aktører for at flest mulig i arbeidsfør alder kan komme tilbake i arbeid etter sykemelding.

Her kan du lese hele programmet. Nederst finner du lenke til påmelding til fagdagen:

https://helseinn.no/helseinn-event/tilbakeforing-til-arbeidslivet-et-ansvar-for-mange-aktorer

VELKOMMEN!

Fagdagen i juni er beregnet på fastleger, sjukehusansatte, NAV, tiltaksbedrifter, forsikringsselskaper, advokater, helseinstitusjoner og politikere. Ansatte i alle disse virksomhetene trenger en våkenhet for samarbeid og stadig påfyll av kunnskap om hvordan enkeltmennesker kan komme tilbake til arbeidslivet etter lang tids fravær, og politikere må forstå hvordan det kan legges best mulig rammer og driftsøkonomi rundt dette tilbudet innen spesialisthelsetjenesten.

Når mange ulike aktører er inne i dette arbeidet, er det ekstra viktig at det samhandles på best mulig måte. I løpet av fagdagen skal arrangørene få fram gode eksempler på slik samhandling, og utfordre hverandre på hvordan det kan gjøres enda mer for best mulige behandlingsløp og smidig samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere, offentlige etater, spesialisthelsetjenesten og andre.

BREDT PROGRAM

Avdelingsoverlege Åshild Fatland og personalsjef Per Inge Engstad er ansvarlige for Hernes Institutts bidrag til fagdagen, og lover et bredt og variert program. -Vi har blant annet fått med oss NAV, NHO og Sykehuset Innlandet, forteller de to.

Her kan du lese en artikkel om Riksrevisjonen, som mener mange ikke får den rehabiliteringen de har krav på:

https://hernes-institutt.no/riksrevisjonen-mange-far-ikke-rehabiliteringen-de-har-behov-for/

Dermed vil svært mange parter rundt faget arbeidsrettet rehabilitering være tilstede, og ikke minst kunne bidra på en oppsummerende panelsamtale om framtidas samhandling og samarbeid. -Alle detaljer for fagdagen er foreløpig ikke på plass, men vi ser fram til et viktig dag der vi håper på stor interesse blant aktuelle deltakere, sier Per Inge Engstad.

Avdelingsoverlege Åshild Fatland ved Hernes Institutt møter hver dag en strøm av pasienter som trenger mye ulik behandling, støtte og veiledning på vei tilbake til arbeidslivet, og hun ser fram til at mange fagpersoner og politikere kan møtes til kunnskapsdeling og erfaringsdeling fra et viktig arbeid for et inkluderende arbeidsliv.

-Målet vårt på Hernes Institutt er alltid individuelle behandlingsløp der målet er at den langtidssykemeldte kommer tilbake tilbake i arbeid, og jeg ser fram til å dele våre erfaringer med andre som jobber på dette viktige helsefeltet, sier Åshild.

Personalsjef Per Inge Engstad ved Hernes Institutt bruker mye tid på tilrettelegging for den store fagkonferansen i Elverum i juni, og håper på god deltakelse fra alle som arbeider rundt temaet arbeidsrettet rehabilitering.

-I 2024 feirer vi 70-årsjubileum ved Hernes Institutt, så da passer det ekstra bra at vi kan være ledende i arbeidet med deling av fagkunnskap og erfaringer, sier han.

Her kan du lese en artikkel med Gry Loftet i Elverum, som kom tilbake til arbeidslivet etter behandlingen hun fikk på Hernes Institutt:

https://hernes-institutt.no/bedre-pa-livsmestring-rett-og-slett/

Translate »