Styret og vedtekter

Nedenfor finner du informasjon om styrets sammensetning og navn på representanter. Oversikten er oppdatert pr januar 2020. Styrets funksjon er for øvrig nærmere beskrevet i våre vedtekter som du kan laste ned her (PDF).

Styreleder: Sven Inge Sunde – Direktør, Anno museum

Nestleder: Knut Skulberg – Kommunelege, Elverum kommune

Styremedlem: Håvard Lauvås – Avdelingsdirektør, NAV hjelpemiddelsentralen Hedmark

Styremedlem: Peder Olsen – Pensjonist, tidligere direktør i HSØ

Styremedlem: Ellen Anne Kjennsadbakk – Økonomidirektør Høgskolen i Innlandet

Brukerrepresentant: Vegard Paulsen – Mediekonsulent i avisa Østlendingen

Ansattes representant: Tonje J. Johnsen – Teamleder og idrettspedagog, Hernes Institutt

Translate »