Styret og vedtekter

Nedenfor finner du informasjon om styrets sammensetning og navn på representanter. Oversikten er oppdatert pr januar 2020. Styrets funksjon er for øvrig nærmere beskrevet i våre vedtekter som du kan laste ned her (PDF).

Styreleder: Sven Inge Sunde – Direktør, Anno museum

Nestleder: Ellen Anne Kjennsadbakk – Økonomidirektør Høgskolen i Innlandet

Styremedlem: Ragnhild Jordet – Rådgivende overlege i Nav Innlandet, spesialist i allmennmedisin.

Styremedlem: Knut Skulberg – Kommunelege, Elverum kommune

Styremedlem: Øyving Graadal – pensjonist, tidl divisjonsdirektør Hamar – Elverum i Sykehus Innlandet HF

Brukerrepresentant: Vegard Paulsen – Mediekonsulent i avisa Østlendingen

Representant valgt av ansatte: Torunn Berggård – Fysioterapeut, Hernes Institutt

Translate »