Idrettspedagog

Det er ansatt to idrettspedagoger ved instituttet, en i hvert team. Ved innkomst tester de samtlige pasienters kondisjon, og de kartlegger treningsvaner og pasientenes erfaringer med fysisk aktivitet.

Testen gjennomføres også ved utreise, for å dokumentere endring. Idrettspedagogene er ansvarlig for første dag av ryggskolen, med fokus på kondisjon og tilpassing av treningen.

Ellers er idrettspedagogene hovedansvarlig for all kondisjonstrening, både innendørs og utendørs. Ukentlig fordeles pasientene på ulike grupper, basert på behov og interesser.

Fordelingen skjer i tett samarbeid med den enkeltes fysioterapeut.

Pasienter som har vært innlagt ved instituttet får tilbud om en retest etter ca tre måneder. De som måtte ha uteblitt fra retesten kan gjerne kontakte idrettspedagogene for å avtale ny test

Translate »