Hvem får plass?

Vi tar imot pasienter fra hele landet.

Vårt opplegg passer godt for de fleste som har vært borte fra jobben en stund, eller står i fare for å bli det, på grunn av langvarige plager i muskel- og skjelettapparatet.

De fleste av våre pasienter har erfaring fra praktiske yrker, men dette er ikke avgjørende for om man kan få plass hos oss.

Det er en fordel at man har en avklart ytelse fra NAV under oppholdet, f.eks. sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Men dette er heller ikke avgjørende for om du får plass hos oss!

Ta kontakt om du lurer på noe – ring oss gjerne på telefon 62 42 24 00.

Er du den som skal henvise finner du mer informasjon her