Retten til fritt behandlingsvalg

Fra 1. juli 2018 kan alle pasienter som har rett til rehabilitering, nå fritt velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak

Les mer