Viktig informasjon for den som skal henvise

NB: Dette er informasjon som det er viktig at leger og andre som skal henvise til Hernes Institutt setter seg inn i.

Hernes Institutt (HI) tar i mot pasienter fra hele landet, og det er fastlegen, sykehus/ spesialist som skal henvise. Manuellterapeuter og kiropraktorer kan også henvise. Det er mange som blir anbefalt å søke seg til HI, f.eks av NAV, arbeidsgiver, arbeidskolleger, venner mm. Da er det viktig at du tar dette opp med fastlegen din som kan gjøre selve henvisningen.

Søknader fra fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor skal sendes  rett til Regional koordinerende enhet (RKE), dersom du bor i Helse Sør Øst RHF området.

NB; Viktig om elektroniske henvisninger: Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i og utenfor Helse Sør-Øst skal sendes elektronisk til RKE ved Sunnaas sykehus HF. Når du søker i det nasjonale adresseregisteret skriv:”RKE”. Bruk veiledning til henvisning til RKE ovenfor. Husk også at det foreløpig ikke er mulig å sende elektroniske henvisninger via Norsk helsenett direkte til Hernes Institutt! Dersom det blir gjort vil avsenderen ikke få noe varsler fra helsenett om at henvisningen ikke vil komme frem!

Hvilke opplysninger må være med i henvisningen:

  • Det er viktig at det kommer tydelig frem at henvisningen gjelder et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud, der målet er å komme tilbake i arbeid! Når henvisningen er til Hernes Institutt skal dette fremkomme i henvisningen.
  • Det er også viktig at det kommer frem i henvisningen hvorfor det søkes til Hernes Institutt og ikke til dagtilbud/ lokale tilbud i regi av kommunehelsetjenesten eller NAV. Hernes har bygd opp et rehabiliteringstilbud med mer spesialisert kompetanse og med større kompleksitet og intensitet i oppfølgingen enn det som finnes i dagtilbud/ lokale tilbud i kommunehelsetjenesten eller NAV. Det er fint om slike tilbud er prøvd før det henvises til oss.
  • Vi trenger mest mulig opplysninger om sykehistorien og hva slags behandling du har fått i helsevesenet.
  • I tillegg trenger vi også opplysninger om arbeidsforhold og arbeidslivserfaring, uavhengig av om du er i arbeid, er sykemeldt eller ikke har et arbeidsforhold i det hele tatt.
  • Vi ønsker navn på kontaktperson(er) utenom fastlegen som du har vært mye i kontakt med i forbindelse med helseplagene. (Eks saksbehandler hos NAV, lokal fysioterapeut, kontaktperson(er) på arbeidsplassen, Bedriftshelsetjenesten mm).

Dersom RKE godkjenner henvisningen finnes mer opplysninger om hva som skjer HER

Dersom det henvises fra et sykehus, spesialist eller andre i spesialisthelsetjenesten skal søknaden sendes rett til oss, uavhengig av hvilken helseregion du tilhører.

 

Hvis du har spørmål om søknad/ henvisning til HI kan du selvfølgelig ringe oss på tlf: 40439901 (Unni) eller 40439902 (Gry). Vi anbefaler at du også ringer den landsdekkende informasjonstelefonen for rehabilitering, dersom du har spørsmål om innsøkning til private rehabiliteringsinstitusjoner. Tlf er 80030061 (grønt nr)

Dersom du bor i en annen helseregion enn Helse Sør – Øst kan du klikke deg inn å se hvordan henvisningen gjøres i din helseregion:

 

Translate »