Statsrådsbesøk: -Viktig at langtidssjukemeldte kommer tilbake i arbeid

Statsråden sammen med Rune Myrvold, som fortalte om sitt behandlingsopphold på instituttet.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna besøkte Hernes Institutt tirsdag 2.april. Hun fikk en presentasjon av rehabiliteringstilbudet og behandlingsresultater ved institusjonen som feirer 70-årsjubileum i år.

Mer rehabilitering

I følget til statsråden var også ordfører Lillian Skjærvik og varaordfører Arnfinn Uthus i Elverum, og fylkesordfører Thomas Breen. Sistnevnte har som medlem av Arbeiderpartiets programkomite tatt til orde for styrking av de arbeidsrettede rehabiliteringstilbudene som Hernes Institutt leverer, både i Innlandet og i resten av landet.

Innlandet har store utfordringer når det gjelder lavt utdanningsnivå, ungt utenforskap og få yrkesaktive per alderspensjonist. Dette er utfordringer som Hernes Institutt arbeider med, og både Breen og Brenna var tydelige på at vi trenger flere, og ikke færre, arbeidsrettede rehabiliteringstjenester av den typen Hernes Institutt leverer.

Dokumentert virkning

-De siste årene har vi også fått forskning som dokumenterer at disse tjenestene virker, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. Statsråden ble imponert over hva hun så og hørte på besøket. -Det er viktig at vi følger opp saken knyttet til finansiering av dette tilbudet innenfor arbeidsrettet rehabilitering, slik at tilbudet ikke rammes av en vanskelig økonomi i Helse Sør Øst og sjukehusene, sa Brenna etter besøket.

Statsråden la også vekt på at resultatene ved Hernes Institutt er veldig gode og veldig viktige. -Dette handler om hvordan regjeringen kan levere på målet om at flest mulig skal stå i arbeid fram til pensjonsalder, og da er slike steder som dette viktige, fordi norsk helsevesen trenger at ideelle organisasjoner og stiftelser er med i den store bredden av landets rehabiliteringstilbud.

Direktør Ole Jo Kristoffersen, idrettspedagog Tonje Johnsen og fysioterapeut Therese Otterlei informerte statsråden og hennes følge. Til høyre i bildet ser vi også fylkesordfører Thomas Breen.

En pasienthistorie

Tonje Brenna møtte også møte Rune Myrvold, som nylig avsluttet sitt rehabiliteringsopphold på instituttet. 46-åringen har arbeidet som energimontør i 26 år, og har slitt med fysiske plager og sjukefravær for første gang i sitt liv i fjor.

-Dette sjukefraværet har vært en dårlig opplevelse, som også skapte en bekymring for om helseutfordringene skulle føre meg varig ut av arbeidslivet, sa Rune Myrvold. Etter rehabiliteringen på instituttet er han nå tilbake i arbeid, med noe tilrettelegging i starten. -Målet er at dette bare ble en midlertidig helseutfordring, og at jeg i løpet av året kan komme tilbake i fullt arbeid, fortalte Rune til statsråden.

Rune Myrvold bor selv i Hernes, og trodde han kjente godt til hva Hernes Institutt var. -Men det var først da jeg kom hit som pasient at jeg forsto fullt ut hva som skjer her, og hva slags fantastisk god hjelp folk som meg får her, sa Myrvold.

Dette er viktig

Arbeids- og inkluderingsministeren er ikke i tvil om betydningen av den yrkesretta rehabiliteringa som skjer på Hernes Institutt. -Det leveres behandling og velferd av høy kvalitet, og jeg ser hvor viktig dette er for at folk skal kunne komme tilbake til arbeid etter langtidssjukemelding, sa hun. -Dette er bra for den enkelte pasient, og det er bra for oss som samfunn fordi vi trenger flere i arbeid. Tonje Brenna var også opptatt av samtidigheten som det jobbes etter på Hernes Institutt.

-Dette er veldig bra, altså at vi arbeider med en rekke utfordringer for hver enkelt pasient samtidig. Dette kan hele helsevesenet lære av, ved at det jobbes mer på tvers i helsesektoren, understreket Brenna. -Jeg er veldig imponert, og det var spesielt fint å høre Rune fortelle om hvordan det var å få hjelp til å komme tilbake i jobb.

Under besøket fikk statsråd Brenna og fylkesordfører Thomas Breen også instituttets historiebok og noen klare anbefalinger for hvordan regjeringen kan og bør jobbe framover, for å sikre utviklingen av framtidas arbeidsrettede rehabilitering.

Tonje fikk med historieboka om Hernes Institutt, skrevet av Østlendingenjournalist Knut Fjeld i 2016. Fylkesordfører Thomas Breen følger med, og er allerede godt kjent med Hernes Institutt.

En politisk utfordring

Direktør Ole Jo Kristoffersen overleverte en klar politisk utfordring til statsråden og fylkesordføreren. Han var opptatt av at rammebetingelsene og finaniseringen av arbeidsrettet rehabilitering må bli bedre, slik at steder som Hernes Institutt kan utnytte hele sin kapasitet som institusjon i spesialisthelsetjenesten. -Både nasjonal og internasjonal forskning viser at døgnbasert og spesialisert arbeidsrettet rehabilitering som gis ved Hernes Institutt er effektiv, og at den får folk varig tilbake i arbeid, sier Kristoffersen.

Han presiserer også at den samme forskningen viser en stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet. -Dette gjør oss til verdifulle samarbeidsaktører på arbeids og velferdsfeltet. Vi er gode på å identifisere det som virker i ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og ny teknologi, og bruke det til å videreutvikle den kompetansen vi i fagfeltet kjenner fra før, understreker Ole Jo Kristoffersen, som også er kritisk til at noen ønsker at denne spesialiserte rehabiliteringen skal overføres til kommunehelsetjenesten.

-Nå er det viktig at vi ikke bytter ut det vi vet virker, med noe vi ennå ikke vet virkningen eller effekten av.

Hernes Institutt ber Arbeids- og inkluderingsministeren om å bidra til:

  1. En økt forståelse og anerkjennelse for at arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er viktig for å nå målene med arbeidslinja i arbeids- og velferdspolitikken.
  2. At det etablerte og anerkjente kunnskapsgrunnlag for arbeidsrettet rehabilitering blir lagt til grunn for gjennomføringen av nasjonal strategi for arbeid og helse, som Arbeids- og Inkluderingsdepartementet og Helse- og Omsorgsdepartementet har et felles og delt ansvar for i dag.
  3. Økt forståelse og anerkjennelse for at de arbeidsrettede rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten blir viktig og riktig verktøy i arbeidet med å få flere unge ut i utdanning og arbeidsliv i åra framover.
  4. En økt forståelse og anerkjennelse for at de arbeidsrettede rehabiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten er viktig i kampen for å utjevne sosiale forskjeller, fordi de bidrar til at de står langt unna arbeidslivsdeltagelse i samfunnet også kan komme i arbeid.
Idrettspedagogen og statsråden er navnesøstre, og hadde mye å snakke om på omvisningen på instituttet. Takk for besøket, og velkommen tilbake til Hernes Institutt, Tonje Brenna!
Translate »