Jo Kjetil Myrvold – Nyansatt arbeidsinstruktør

Den 1. november begynte Jo Kjetil Myrvold i ny jobb som arbeidsinstruktør på Hernes Institutt. Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

Jo Kjetil Myrvold – nyansatt arbeidsinstruktør på Hernes Institutt

Han har bakgrunn som rørlegger, et yrke han har utøvet i 37 år, og er vant til å jobbe med hodet, hendene og kroppen. De siste 20 årene har han bodd og jobbet i Sverige, men nå har han flyttet hjem til Hernes.

– Det jeg gleder meg mest til med jobben som arbeidsinstruktør er å kunne hjelpe andre. Jeg føler meg privilegert som har fått denne stillingen, sier Jo Kjetil.

I sitt virke som rørlegger har han møtt mange forskjellige typer mennesker, og mener han er godt skodd for å forstå pasientene han skal arbeide med og veilede.

– En rørlegger har mange oppdrag i private hjem. Når jeg prater med kundene, og ser hvordan de har det hjemme, kan jeg langt på vei finne ut av hvilken mennesketype jeg har med å gjøre, sier Jo Kjetil. Denne erfaringen tror jeg vil komme godt med i den nye jobben.

For å kunne tilby best mulig behandling og oppfølging av våre pasienter er vi på Hernes Institutt avhengige av å ha forskjellige mennesketyper ansatt. Vi trenger dyktig helsefaglig personell, vi trenger folk som er gode på attføringsdelen, vi trenger praktikere, og gode veiledere. Vi føler oss trygge på at Jo Kjetil passer godt inn i “miksen” hos oss.

Translate »