25-års jubileum!

25-års jubileum!

I forbindelse med årets julebord valgte vi å ha en markering av fire ansatte som har vært ansatt i over 25 år. Unni begynte som helsesekretær i 1993, Kjell Arild og Ole Jo ble ansatt i 1996 som henholdsvis arbeidsinstruktør og attføringskonsulent, mens Therese begynte som fysioterapeut i 1997. Therese er i dag en av våre to teamledere i behandlingsavdelingen og Ole Jo har siden 2017 vært direktør på instituttet. Det ble en verdig markering, og vi synes alle at det var ekstra stas at vår tidligere avdelingsoverlege Hilde Nitteberg Teige var tilstede og satte ord på hva den enkelte jubilant har betydd for instituttet.

Translate »