Artikkelsamling på Advokat Lippestads hjemmeside

Advokatfirmaet Lippestad har nylig publisert en artikkelsamling på sin hjemmeside. Hernes Institutt har bidratt til artikkelsamlingen, og bakgrunnen for dette er at vi har samarbeidet med Geir Lippestad i en årrekke. Han har bistått oss i diverse sammenhenger når det gjelder strategiarbeid og interessepolitikk på rehabiliteringsfeltet.

Skjermbilde: Illustrasjon fra Lippestads hjemmeside. Du kan “bla” i artikkelsamlingen ved å bruke piltastene på venstre og høyre side i det grå feltet.

Lippestad har engasjert seg sterkt i saken med å gi ideelle virksomheter som Hernes Institutt langsiktighet og stabile driftsvilkår. Gjennom årene dette samarbeidet har vart, har den profilerte advokaten «oppdaget» fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Dette tjenestetilbudet er viktig for mange som han jobber for.

Vi er takknemlige for Lippestads store samfunnsengasjement. Det er viktig at ildsjeler som ham peker på viktigheten av at organisasjoner som Hernes Institutt skal ha gode rammebetingelser.

Artikkelsamlingen finner du ved å klikke på denne linken

Translate »