UNGE TILBAKE

Samarbeidsavtale mellom NAV Innlandet og Hernes Institutt.

Antallet unge mellom 18- og 35 år som står utenfor ordinært og lønnet arbeid har de siste årene økt. På Hernes Institutt har vi erfart en endring i denne aldersgruppen ved at de oftere har lite eller ingen erfaring fra arbeidslivet, de har kanskje ikke fullført formell utdanning, de mangler struktur i hverdagen og de sliter med sammensatte helseplager.

På bakgrunn av dette og det store fokus det er i samfunnet generelt på de unge som står utenfor arbeidslivet, har Hernes Institutt spisset tilbudet sitt inn mot denne gruppen. Fra 01.01.23 har Hernes Institutt og NAV Innlandet etablert et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid. Oppfølgingen av de unge kan ofte gå over lang tid, og det er hensiktsmessig at de ulike tiltak og tidsbruken beskrives i en plan som sikrer forutsigbarhet. Målet med samarbeidsavtalen er å forene Hernes Institutt sitt tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten med NAVs kompetanse og virkemidler på en slik måte at det bidrar til at flere unge kommer ut i arbeid og utdanning. Samarbeidsavtalen mellom NAV og Hernes Institutt skal sikre at de unge har en plan for å komme i arbeid og/eller utdanning, der det skal være minst mulig venting mellom de ulike tiltak som trengs for å nå målet.

For å lese mer om hvordan du søker plass på Hernes Institutt, les her

Translate »