Category: NAV

Finne gode måter å samarbeide på

Da de ansatte i det relativt nyopprettede NAV-prosjektet Senter for Sykefraværsoppfølging – Region Hedmarken, besøkte Hernes Institutt, var det med en klar intensjon: Å lære mer om hvordan instituttet arbeider med denne pasientgruppen. Rådgiver Jeanette Jørgensen-Karlsen i NAV forteller om en travel hverdag i et arbeidsmiljø som blant annet fokuserer på å utvikle ny arbeidsmetodikk for å få flere raskere tilbake i...

NAV fikk prøve trugetur

Det er viktig at saksbehandlere i NAV kjenner godt til Hernes Institutt og vårt tilbud, slik at vi kan samhandle på best mulig måte. I april hadde vi derfor besøk av saksbehandlere og leder ved NAV Sør-Odal. De fikk først generell informasjon om Hernes Institutt av personalsjef Per Inge Engstad, før avdelingsoverlege Hilde N. Teige fortsatte med en innføring i hvordan vi arbeider...

Faglig påfyll for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Hernes Institutts metode er av stor faglig interesse for andre aktører, og det arrangeres ofte fagdager med fokus på helse og rehabilitering. Fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien, var invitert til å innlede denne fagdagen med å snakke om sykefravær. Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer var både entusiastiske og inspirerte over å få tilbringe dagen med faglig påfyll fra både NAV og...

Jobb + behandling = Sant

For fire år siden gikk NAV og helsemyndighetene sammen om å prøve en ny metode der man tenkte jobb og behandling parallelt. Resultatene viser suksess. – Noe som bare bygger nok en pilar under Hernes Institutts visjon: Arbeid som helse, sier Ole Jo Kristoffersen, konstituert direktør. I en artikkel i Aftenposten leser vi om suksesshistorien Henrik Johnson. Han var alvorlig deprimert, men...

Nye runder om NAV´s fremtid

Det har stormet rundt NAV helt siden etaten ble etablert i 2006. Regjeringen lovet en full gjennomgang da de kom til makten, og nedsatte et ekspertutvalg som skulle gjennomgå NAV fra a til å.

Tilbake i jobb med kognitiv adferdsterapi

Tilbake i jobb med kognitiv adferdsterapi

Forskningsstudie av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at syke kommer tilbake til jobb ved å integrere Kognitiv adferdsterapi i oppfølgingen. Prosjektet er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert-kontrollert forskningsdesign. Les mer HER.

Gode skussmål fra pasient

Gode skussmål fra pasient

Hernes Institutt og Oppfølgingsenheten Frisk får gode skussmål fra tidligere pasient/ deltager. “Tatt på alvor og tatt vare på!”, sier vedkommende. Les mer HER