Category: Behandling

Helsebringende basseng

Varmebassenget på Hernes Institutt er et populært tilbud. Men instituttet leier kun ut til lag og foreninger der det kan vises til at bruken vil ha terapeutisk effekt.  I et samarbeid med Revmatikerforbundet, er det nå installert egen rampe i bassenget, for å gjøre det enklere for noen leietakere. – Vi leier ut til lag og foreninger, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. –...

Når alle spiller på samme lag

Etter en ryggskade og to år med behandlinger hos forskjellige instanser i helsevesenet, fikk Kim Ruben Våge (31) endelig plass på Hernes Institutt. – Det var virkelig verdt ventinga, mener den ressurssterke og aktive småbarnsfaren. Kim Ruben er opprinnelig fra Lofoten, og trådte sine barne- og ungdomssko på dekk i fiskebåter langs norskekysten. Så da han ble innkalt til førstegangstjeneste, var han...

Kontroll over eget arbeid

Viktigheten av arbeidsplassbesøk (APB) i rehabiliteringsøyemed har fått større fokus de siste årene. Hos Hernes Institutt har dette vært en del av behandlingsopplegget siden slutten av syttitallet og for mange pasienter spilt en avgjørende rolle. Når ergoterapeut Kristin Haugen blir invitert til å holde foredrag om Hernes Institutts erfaringer om arbeidsplassbesøk, stiller hun ikke bare med en mastergrad i ryggen. Hun har...

Mestring i trygge omgivelser

Stine Schmidt Blaasvær (34) hadde så vondt at hun ikke turte bøye seg for å knyte skolissene. Etter noen uker på Hernes Institutt gjør hun ting hun trodde hun aldri kom til å klare. Det er en kjølig dag på senhøsten. en liten gruppe pasienter og fagfolk ansatt ved Hernes Institutt skal felle ei stor bjørk, kviste og rydde. Det er tøffe...

Hernes Institutt tar nå i mot pasienter på raskere tilbake midler fra Helse Sør Øst RHF

Hernes Institutt tar nå i mot pasienter på raskere tilbake midler fra Helse Sør Øst RHF

Hernes Institutt er tildelt ny avtale på Raskere Tilbake for  2014!  Hensikten med ordningen er å få arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det raskere tilbake i jobb. Avtalen Hernes har fått er for personer med muskel og skjelletplager, og kommer i tillegg til vår ordinære avtale med Helse Sør Øst RHF. Det som i alt vesentlig skiller de to tilbudene...

Arbeid gir helse!

Arbeid gir helse!

Da Helseminister Bent Høie holdt tale ved den høytidelige åpningen av “nye” Hernes Institutt, påpekte han hvor viktig det var med behandlingstilbud som fokuserte på mestring og mangfold. – Å drive rehabiliteringsarbeid er både komplisert, utfordrende og spennende. Det krever så klart kompetanse, men også et bredt blikk på mennesket, påpekte han. – Som helseminister mener jeg at mennesker ikke skal la...

Arbeidstrening gir mestring

Arbeidstrening gir mestring

En pasient, Elisabeth Hagen,  forteller om oppholdet sitt og hva det har betydd for hennes helse og generelle livskvalitet i en tale på åpningsseremonien ved Hernes Institutt den 11 februar 2014. Helseminister Bent Høie nikket gjenkjennende og samtykkende i mange av hennes poenger. Her er talen i sin helhet: “Det var veldig hyggelig å bli spurt om jeg kunne si noe oppholdet...