Informasjonsvideo for fastleger om rehabiliteringstilbudet på Hernes Institutt

Det er fastleger rundt omkring i landet som søker de fleste pasientene til Hernes Institutt. For at de skal få lettere tilgang til informasjon om vårt arbeidsrettede rehabiliteringstilbud har vi laget en liten video som det tar under to minutter å se.

Translate »