Author: Geir Fjeld

Vil bidra fornuftig til levedyktig virksomhet

Hernes Institutts nye styremedlem var ikke i tvil da han ble spurt: – Det går ikke an å overdrive hvor samfunnsnyttig arbeidsrettet rehabilitering er, sier Peder Kristian Olsen. Etter 40 år i norsk helsevesen, halvparten som kliniker (lege, spesialist i psykiatri) og resten i ulike ledende stillinger, står han på trygg faglig grunn. Den siste stillingen han hadde før han ble pensjonist...

Byggeprosessen 2012-14 – Webcam nord

I forbindelse med byggeprosessen satte vi opp to webkameraer som tok ett bilde pr dag. Nå er disse bildene satt sammen til en 60 sekunders video. Dette er bildene som er tatt mot nord, og resultatet ser du her. Bildene er tatt fra juli 2012 til oktober 2014.