NAV fikk prøve trugetur

Det er viktig at saksbehandlere i NAV kjenner godt til Hernes Institutt og vårt tilbud, slik at vi kan samhandle på best mulig måte. I april hadde vi derfor besøk av saksbehandlere og leder ved NAV Sør-Odal.

De fikk først generell informasjon om Hernes Institutt av personalsjef Per Inge Engstad, før avdelingsoverlege Hilde N. Teige fortsatte med en innføring i hvordan vi arbeider ved Hernes Institutt. Hilde orienterte om hvilke pasienter vi kan gi et tilbud til, og hvilke behandlingsmetoder vi benytter oss av. Kognitiv adferdsrettet tilnærming, tilpasset trening og praktisk arbeidstrening er viktige deler av vårt behandlingstilbud. Det vi vet fungerer best for å få folk tilbake i jobb, er en samtidighet prosess hvor helsevesen, NAV og arbeidslivet samarbeider tett og godt med den enkelte.

Viktig med samarbeid
Vi samarbeider derfor med arbeidsgivere, lokale NAV-kontorer og andre aktører mens pasientene er hos oss, slik at den enkelte får en best mulig skreddersydd løsning mot arbeidslivet etter utskriving. Det er viktig at saksbehandlere i NAV kjenner godt til Hernes Institutt og vårt tilbud, slik at vi kan samhandle på best mulig måte. Vi fikk vist fram både arbeidstreningsstasjoner og treningsfasiliteter til våre besøkende, og de ga uttrykk for at de fikk en ny og bedre forståelse for hva Hernes Institutt er.

Fikk prøve pasientaktivitet
Over felles lunsj gikk praten fritt, og vi ble oppdatert på litt nytt i NAV. Vi ville gjerne la gjestene få prøve en av våre pasientaktiviteter, og hele gjengen gjennomførte en kjempefin trugetur i nærområdet. Under oppsummeringen på slutten av dagen var vi enige om at det hadde vært fint å bli litt bedre kjent, noe som kan bidra til enda bedre løsninger for våre brukere.

Vi takker NAV Sør-Odal så mye for besøket, og ser fram til et godt samarbeid i fortsettelsen også!

Translate »