Gjorde stas på jubilanter

– Det står stor respekt av den lojaliteten og det gode miljøet som får en arbeidstaker til å holde fast ved en og samme bedrift i så mange år, sa ordfører Erik Hanstad da jubilanter hos Hernes Institutt ble feiret med gaver og stor festmiddag.

Fra venstre: Direktør Ole Jo Kristoffersen, styreleder Sven Inge Sunde, Dagfinn Hagen, Aud Magnor, Hanna Enger, Gunn Mellum, Olav Grafsrønningen, Eva Gunn Johansson, Turid Anita Halberg, Nils Erik Johansson, Hilde N. Teige, og ordfører Erik Hanstad

Hele åtte arbeidstakere ble feiret med treretters middag og mange fine taler på Scandic Elgstua en av de siste dagene i mars. Både styreleder Sven Inge Sunde, ordfører Erik Hanstad og ansatte med følge var til stede for å hedre jubilantene.

– Det har lenge vært en plan å lage en fast tradisjon for å feire jubilantene hos Hernes Institutt, innrømmer Ole Jo Kristoffersen, som er nytilsatt direktør på instituttet. – Og nå har det endelig blitt en realitet. Det er vi svært fornøyde med!
En av jubilantene skulle vært avdøde direktør Maths Johanson. – Det er vemodig at han som var så aktiv i planleggingen av denne type feiringer, og som selv skulle ha vært til stede som jubilant, ikke er sammen med oss i kveld. Men han er her gjennom sin familie, og det setter vi stor pris på.

Ordføreren i sitt sedvanlige gode humør takket jubilantene på vegne av kommunen. Espen, en tidligere pasient bisto med stemningsfulle musikalske innslag og jubilantene mottok både pengegave og kunsttrykk for innsatsen.

Nesten 250 år i samme bedrift
Tilsammen har jubilantene virkelig en fartstid det står respekt av. Nesten 250 år på samme arbeidsplass.

– En strålende innsats, mente ordføreren som holdt en kort, men svært underholdende tale for jubilantene. – Jeg kjenner jo de fleste av dere allerede, gjennom mange forskjellige anledninger, så på vegne av Elverum kommune ønsker jeg å si hjertelig tusen takk!
Også direktør Ole Jo Kristoffersen ønsket å takke for innholdsrike år og tok for seg hver enkelt medarbeider. – Det er helt utrolig hva dere har bidratt med, på hver deres unike måte. Dere har virkelig vært med på å forme og løfte Hernes Institutt til det den er i dag. Mange, mange pasienter og arbeidstakere deltar aktivt i arbeidslivet i dag på grunn av deres innsats, avsluttet han.

Viktige bærere av kultur og verdigrunnlag
Styreleder Sven Inge Sunde mente at jubilantene er sterke bærere av det som kjennetegner Hernes Institutt mer enn noe annet: Samholdet rundt arbeidet med pasientene.

– Den kulturen og verdigrunnlaget dere har vært med på å bygge opp, gjennomsyrer hver eneste dag og alt dere gjør. Det er en sjelden gave å klare å holde dette vedlike, samtidig som det påvirker alle dere har rundt dere. Jeg vil si at jubilantene er bærebjelken for Hernes Institutts visjon; Respekt, Omtanke, Samarbeid og Engasjement – ROSE. En stor honnør til dere fra styret, avslutter han til stor applaus fra salen.

Jubilantene fikk en pengegave samt et spesiallaget kunsttrykk av den lokale kunstneren Gry Dørnberg Olsen.

Årets jubilanter og antall år hos Hernes Institutt er:

Gunn Mellum, førstesekretær – 42 år
Aud Magnor, renhold – 33 år
Dagfinn Hagen, arbeidsinstruktør – 31 år
Hilde N. Teige, avdelingsoverlege – 31 år
Olav Grafsrønningen, arbeidsinstruktør – 26 år
Turid Anita Halberg, renhold – 25 år
Hanna Enger, arbeidsinstruktør – 28 år
Maths Johansson, direktør – 28 år

Translate »