Har du veldig vondt et sted, må du ringe 113

Fredag 10. mars ble alle pasientene permittert fordi de ansatte skulle øve på grunnleggende førstehjelp og evakuering av skadde ved ulykke ute. Vi fikk besøk av Anestesisykepleier  Frode og sykepleier Tore. Gutta hadde tenkt ut et scenario der to personer hadde forulykket på ATV i skogen. Før øvelsen gjennomgikk vi våre rutiner ved ulykker, vårt  førstehjelpsutstyr samt hjerte/lungeredning.

Hele staben var samlet med folk fra behandlings avdeling, administrasjon og drift/renhold da alle sammen kan komme til å måtte bidra hvis ulykken først er ute. Slik førstehjelpsdag har vi hvert år i løpet av 1. kvartal. I tillegg gjennomgår vi jevnlig grunnleggende førstehjelp og HLR sammen med pasientene.

       

Gjennomgang av utstyret vi har tilgjengelig på Hernes Institutt. Det er kjøp inn nye bårer, vakuum spleker varmetepper og folie for evakuering fra skadested. På huset har vi tre hjertestartere, en lokalisert i svømmehall, en utenfor testlabben og en som er tilgjengelig døgnet rundt i B4, Hernes Hytta, Dagligstua (kjært barn har mange navn). Sykepleier Tore gjennomgikk HLR i Speilsalen. Vi fikk holde på i over 20 min på dukkene for å kjenne etter hvor tungt det faktisk er. Vi har også gjennomgått bruk av hjertestarter.

    

Ute på skadestedet. Det ble gjort grundige forberedelser av markørene med blod og ATV i grøfta. Her har Hanna gått over styret og landet i djupsnøen. Henrik har fått seg en smell i hodet og Øyvind har utvendig brudd i underarmen. Man kan se at blodet faktisk har sprutet.

Hjelpen er på vei. Kristin og Even har fått båren på plass for å løfte ut en bevisstløs Hanna. Det er ikke hver dag Hanna må ligge helt i ro og ikke kommentere. Øyvind er naturligvis desorientert og har prøvd å stikke av. Heldigvis tok Kristin affære og fikk lagt han trygt ned på scooteren. Kjell Erik fikk hjelp av Elisabeth og Torunn. Godt pakket inn i tepper, trygt på båra gikk ferden tilbake til Instituttet. Etter endt øvelse gikk vi igjennom scenarioet og fikk gode tilbakemeldinger fra anestesisykepleier Frode. Målet med denne øvelsen var å få en oversikt over hvordan i vi organiserer oss både ute på skadestedet og hjemme på Instituttet. Hvem tar styringen og hvordan delegerer vi de ulike oppgavene. Det var utrolig lærerikt og veldig morsomt.

 

Translate »