Ny direktør

Tirsdag 28. februar fattet styret i Stiftelsen Hernes Institutt vedtak  om å innstille Ole Jo Kristoffersen til stillingen som direktør.  Han har takket ja til stillingen og tiltrådte formelt 1. mars 2017.

Ole Jo Kristoffersen har de siste månedene vært konstituert som direktør ved instituttet. Han etterfølger Maths Johansson som gikk bort høsten 2016. Kristoffersen har over 20 års erfaring fra Hernes institutt, som attføringskonsulent, utviklingsleder og nestleder. Han ledet blant annet byggeprosessen i forbindelse med restaurering og nybygging av dagens bygninger på instituttet.

Les mer i saken som avisen Østlendingen skrev om dette.

Translate »