Finne gode måter å samarbeide på

Da de ansatte i det relativt nyopprettede NAV-prosjektet Senter for Sykefraværsoppfølging – Region Hedmarken, besøkte Hernes Institutt, var det med en klar intensjon: Å lære mer om hvordan instituttet arbeider med denne pasientgruppen.

Rådgiver Jeanette Jørgensen-Karlsen i NAV forteller om en travel hverdag i et arbeidsmiljø som blant annet fokuserer på å utvikle ny arbeidsmetodikk for å få flere raskere tilbake i arbeid og flere til å unngå lange sykemeldingsperioder:

– Vi håper dette prosjektet kan resultere i raskere avklaring for den enkelte pasient og økt kunnskap hos alle parter, forklarer hun.

Prosjektet startet i april i år og skal gå over tre år. Alle som er sykemeldte i Hamar, Løten Stange og Ringsaker skal nå saksbehandles via Senter for Sykefraværsoppfølging, som har hovedsete i Triangelgården på Hamar.

– Det er mange fordeler med å samarbeide i et større fagmiljø, sier Jørgensen-Karlsen i sin presentasjon av prosjektet. – Vi håper at et tettere samarbeid med aktuelle instanser vil bidra til en bedre hverdag for den sykemeldte og en raskere avklaring av situasjonen og veien videre, sier hun.

Therese Otterlei orienterer om behandlingsopplegget

Økonomi påvirker pasienter under behandling
Det er Therese Otterlei, teamleder og fysioterapeut som for anledningen forteller litt om behandlingsopplegget. Med seg har hun også flere kolleger fra instituttet, både arbeidsinstruktører, lege og attføringskonsulenter.

– Kort og enkelt sagt, så jobber vi med å hjelpe folk med å komme tilbake i jobb. Det er mye god helse i å ha en jobb. Bortsett fra en fast inntekt og økonomisk trygghet er det godt for den psykiske helsa, det er knyttet til selvfølelsen vår, og gir en opplevelse av mestring og identitet, understreker hun.

– De som kommer hit har som regel vært sykemeldt og ute av arbeidslivet en god stund, forteller Therese. – Sykefravær er komplekse saker. Det er ikke alltid en direkte årsakssammenheng. Så når pasienten kommer til oss, legger vi problematikken rundt sykefraværet litt til side og ser på hva som er mulig å få til. Vi fokuserer på å avdekke pasientenes ressurser og jobbe videre med disse. Samtidighet er et nøkkelord hos oss, vi kartlegger, tilrettelegger for fysisk aktivitet og arbeidstrening, samt arbeider med tanker og holdninger i en kontinuerlig prosess. Vi ser at samtidigheten er avgjørende for et godt resultat.

Geir Thoresen er attføringskonsulent og har jobbet på instituttet i en mannsalder. Både han og kollega Ine Hagen Bakken ser at usikkerhet rundt økonomi kan påvirke behandlingsoppholdet i negativ retning for pasientene:

– Det er et avgjørende poeng. Vi vet alle hvor viktig det er å oppleve at man har en stabil økonomisk situasjon. Det gir trygghet og forutsigbarhet. Ofte er det i sammenheng med ytelser fra NAV og utfordringer rundt disse det oppstår usikkerhet. Da sier det seg selv at det er vanskelig å fokusere på behandlingsopplegget. Vi ønsker oss større forståelse hos saksbehandlere i NAV i forhold til denne problematikken, sier han.

Skal ta over stafettpinnen
Therese Otterlei og de ansatte på Hernes Institutt ønsker seg også en mer direkte dialog mellom NAV og andre helserelaterte instanser.

– Vi inviterer dere til å ta kontakt med oss når dere måtte ønske, sier hun, en oppfordring Jeanette Jørgensen- Karlsen og de andre ansatte i prosjektet stiller seg svært positiv til.

– Vi skal jobbe med hvordan vi bedre kan overta stafettpinnen, sier Jørgensen-Karlsen. – Målet vårt er åpenbart det samme: Å få flere ut i jobb, raskere, avslutter hun.

 

Translate »