Vil bidra fornuftig til levedyktig virksomhet

Hernes Institutts nye styremedlem var ikke i tvil da han ble spurt: – Det går ikke an å overdrive hvor samfunnsnyttig arbeidsrettet rehabilitering er, sier Peder Kristian Olsen.

Etter 40 år i norsk helsevesen, halvparten som kliniker (lege, spesialist i psykiatri) og resten i ulike ledende stillinger, står han på trygg faglig grunn. Den siste stillingen han hadde før han ble pensjonist i 2014, var som administrerende direktør for Helse Sør Øst. Styreleder i Helse Sør Øst, Per Anders Oksum, uttalte da stor takknemlighet for den solide innsatsen han hadde lagt ned.

– Jeg vil særlig peke på hans innsats for å bedre tilgjengelighet, pasientsikkerhet og kvalitet og arbeidet for å sikre god dialog med helseforetakene og med de ulike samarbeidspartnerne våre, sa Oksum (ref Dagens Medisin 13.10.14).

Ny i styret: Peder Kristian Olsen

Vil bidra fornuftig
Direktør Ole Jo Kristoffersen er svært fornøyd med å ha fått så tungtveiende kompetanse inn i styret:

– Han var ikke vond å be, smiler direktøren fornøyd. – Vi tror det han kan bidra med, vil være særdeles verdifullt for oss, spesielt med tanke på den kjennskapen han har til ulike prosesser i helsevesenet.

Olsen selv ser frem til meningsfulle oppgaver i forbindelse med styrevervet. – Jeg kjenner helsetjenesten godt og har siden 2003 arbeidet i ulike stillinger på regionalt nivå og sittet i flere sykehusstyrer. Jeg håper jeg i denne forbindelsen kan bidra med noe nyttig, sier mannen som etterhvert fikk tilnavnet “konsensus-Peder” blant sine kolleger. Et tilnavn han bærer med stolthet.

– Det er i grunnen ikke så tullete, smiler han. – Mitt utgangspunkt har alltid vært at de fleste mennesker er rasjonelle vesener. Og rasjonelle mennesker kan som regel bli enige, selv om det er snakk om utfordrende problemstillinger, avslutter han.