Vil bidra fornuftig til levedyktig virksomhet

Hernes Institutts nye styremedlem var ikke i tvil da han ble spurt: – Det går ikke an å overdrive hvor samfunnsnyttig arbeidsrettet rehabilitering er, sier Peder Kristian Olsen.

Etter 40 år i norsk helsevesen, halvparten som kliniker (lege, spesialist i psykiatri) og resten i ulike ledende stillinger, står han på trygg faglig grunn. Den siste stillingen han hadde før han ble pensjonist i 2014, var som administrerende direktør for Helse Sør Øst. Styreleder i Helse Sør Øst, Per Anders Oksum, uttalte da stor takknemlighet for den solide innsatsen han hadde lagt ned.

– Jeg vil særlig peke på hans innsats for å bedre tilgjengelighet, pasientsikkerhet og kvalitet og arbeidet for å sikre god dialog med helseforetakene og med de ulike samarbeidspartnerne våre, sa Oksum (ref Dagens Medisin 13.10.14).

Ny i styret: Peder Kristian Olsen

Vil bidra fornuftig
Direktør Ole Jo Kristoffersen er svært fornøyd med å ha fått så tungtveiende kompetanse inn i styret:

– Han var ikke vond å be, smiler direktøren fornøyd. – Vi tror det han kan bidra med, vil være særdeles verdifullt for oss, spesielt med tanke på den kjennskapen han har til ulike prosesser i helsevesenet.

Olsen selv ser frem til meningsfulle oppgaver i forbindelse med styrevervet. – Jeg kjenner helsetjenesten godt og har siden 2003 arbeidet i ulike stillinger på regionalt nivå og sittet i flere sykehusstyrer. Jeg håper jeg i denne forbindelsen kan bidra med noe nyttig, sier mannen som etterhvert fikk tilnavnet “konsensus-Peder” blant sine kolleger. Et tilnavn han bærer med stolthet.

– Det er i grunnen ikke så tullete, smiler han. – Mitt utgangspunkt har alltid vært at de fleste mennesker er rasjonelle vesener. Og rasjonelle mennesker kan som regel bli enige, selv om det er snakk om utfordrende problemstillinger, avslutter han.

Translate »