Samarbeidet om ny rampe til terapibassenget

Den nye rampen er på plass i terapibassenget på Hernes institutt, noe både utleier og leietager er særdeles fornøyd med: – En slik tilrettelegging betyr mye for oss i Revmatikerforbundet, sier leder Stine Wasenius Dahl.

For foreningens medlemmene er muligheten til å trene i det varme terapibassenget på Hernes Institutt helt avgjørende for livskvaliteten og muligheten for et aktivt liv. Et tilbud de har benyttet seg av siden 80-tallet.

– Det er viktig for revmatikere og de med muskel- og skjelettplager å være i aktivitet og trene, sier Stine. – Og denne formen for trening er svært skånsom. Varmen gjør øvelsene enklere å utføre, og det lindrer smertene. Dessuten blir ikke kroppen så vond etter trening, forklarer hun. – Det er altfor få terapibasseng i Norge, legger hun til.

Tilbud for de med helseplager
Det er ikke hvem som helst som kan få leie terapibassenget. Administrerende direktør Ole Jo Kristoffersen forteller at de har klare retningslinjer for utleie av bassenget, som skjer på ettermiddagstid.

– Vi leier ut til lag og foreninger, sier han. – Leietakerne skal kunne vise til at bruken har et terapeutisk formål, vi leier ikke ut til privatpersoner eller andre aktører som ikke kan vise til et slikt formål.

Han synes det er gledelig at rampen er på plass og at revmatikerforeningen er fornøyde med at det gjør bassenget tilgjengelig for flere av medlemmene:

– Vi er opptatt av at tilbudet skal bidra til bedre helse og kanskje til og med at folk står i jobben sin lengre, smiler han. – Helt i tråd med instituttets visjon.

Gry og Grete er superfornøyde med den nye rampen i bassenget. – Dette er en kjempefin løsning!

Mange som sliter
Stine Wasenius Dahl forteller at det er registrert 7000 med muskel- og skjelettplager – bare i Elverum (Kilde: http://khp.fhi.no/ , i Folkehelseprofilen til Elverum Kommune)

– Det er mye, og vi ser at andelen yngre bare øker, også i medlemsmassen vår. Så dette tilbudet er både populært og viktig.

Revmatikerforeningen teller per i dag 278 medlemmer. Flere av de nye medlemmene har tidligere hatt behandlingsopphold på Hernes Institutt.

– Det er ikke nødvendig å ha en revmatisk lidelse for å bli medlem av revmatikerforeningen, forklarer Stine. – Det holder at man kan vise til muskel- og skjelettplager. Alle er velkomne til en prøvetime både i basseng eller sal, for så å bestemme seg for om de ønsker å bli medlem.

Hun påpeker at det er viktig å være i aktivitet, selv om man sliter med smerter.

– Det er smertelindrende å være i aktivitet, forteller hun. – Setter man seg ned, kan man fort stivne og bli mer inaktiv og få mere smerter. Dessuten er det trivelig å være i lag med andre mennesker, det gjør noe med humøret.

Med den nye rampen blir det enklere å komme både ned og opp av bassenget for flere.

Et spleiselag
Rampen i bassenget gjør det enklere å komme seg opp og ned av bassenget. Ole Jo forteller at da bassenget ble bygget på 70-tallet, var det litt bratte trapper og ikke fokus på universell utforming som i dag.

– Dette kommer også våre pasienter til gode, vi er svært fornøyd med den løsningen som er valgt. Bassenget er jo ikke stort, så det var viktig for oss at rampen ikke tok opp for mye plass, forklarer han.

Rampen var et spleiselag mellom foreningen og instituttet. – Det er Hernes Institutt som har stått for den største andelen, smiler Stine. – Det er vi takknemlige for!

Les mer om bassenget på Hernes Institutt

Translate »