Helsebringende basseng

Varmebassenget på Hernes Institutt er et populært tilbud. Men instituttet leier kun ut til lag og foreninger der det kan vises til at bruken vil ha terapeutisk effekt. 

I et samarbeid med Revmatikerforbundet, er det nå installert egen rampe i bassenget, for å gjøre det enklere for noen leietakere.

– Vi leier ut til lag og foreninger, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. – Leietakerne skal kunne vise til at bruken har et terapeutisk formål, vi leier ikke ut til privatpersoner eller andre aktører som ikke kan vise til et slikt formål, forteller han og legger til at mange spør om dette via telefon eller sosiale medier.

– En slik utleievirksomhet krever også strenge sikkerhetsrutiner, som vi nå skal i gang med å revidere og oppdatere våre leietakere om. Blant annet så skal det være personell til stede som har gjennomført livredningsprøve, sier han. – Til syvende og sist er det vi som utleiere som er ansvarlig for konsekvensene, så her skal alle forhold dokumenteres i forhold til et eventuelt tilsyn.

Muligheter for flere leietakere
Hernes Institutt leier inn Linda Huseby fra Elverum kommune for å drive med opplæring i livredning.

– Hun er er sertifisert til å drive med livredningsprøver og har ordnet et tilpasset opplegg for oss her på instituttet, sier Ole Jo.

Ole Jo forteller at selv om tilbudet er populært, finnes det mulighet for flere leietakere, forutsatt at vilkårene er oppfylt og at det passer med instituttets egen renholds- og sikkerhetsrutiner:

– De som er interessert må bare ta kontakt, så kan vi se på saken, opplyser han.

 

Translate »