Fyller på med kunnskapsledelse

Tonje Jossie Johnsen og Therese Otterlei er begge teamledere på Hernes Institutt. De har akkurat gjennomført en samlingsbasert videreutdanning i Kunnskapsledelse. – Et nyttig og lærerikt studie, forteller de to.

Studiet på Rena er en halvårig enhet fordelt over et år, slik at det kunne kombineres med jobb.

– Det har vært et travelt, men veldig engasjerende år, forteller Tonje. Hun har allerede en master i Idrettsvitenskap og opplevde studiet som relevant påfyll på ledelseskompetansen sin. – Som mellomledere erfarte vi i flere sammenhenger at de tingene vi gjør i jobben vår på instituttet, er riktige og fornuftige i forhold til den teorien vi nå ble presentert for, smiler hun.

Therese nikker gjenkjennende og legger til: – Vi gjør mye bra, og nå kan vi forankre det i teori. Det gjør det enklere for oss forklare og begrunne hvorfor, når vi skal sette i gang med nye prosjekter.

Therese og Tonje har gjennomført studie i Kunnskapsledelse ved Høgskolen på Rena.

Viktig å dele kunnskap
Studiet inkluderer emner som organisasjonledelse, økonomistyring, kunnskapsdeling og serviceledelse. Therese, som fra før har en master i Folkehelsevitenskap, forteller:

– Vi hadde godt utbytte av hele studiet, selv om ikke alt var direkte rettet mot våre arbeidsoppgaver på instituttet. Det er utrolig mye som har overføringsverdi!

Tonje var spesielt fornøyd med sammensetningen av deltakere: – Her var det folk fra alle mulige bedrifter og organisasjoner, både private og offentlige. Det betyr mye når man trenger gode caser, å kunne dele erfaringer og opplevelser for å lære mer.

Begge er opptatte av å bevare og utvikle kunnskap i organisasjonen sin: – Vi opplever et generasjonsskifte nå, og da blir det særlig viktig å eksternalisere kunnskapen som de kommende pensjonistene sitter inne med, påpeker Tonje. – Vi trenger deres erfaringer og kompetanse, den tause kunnskapen som de kanskje ikke selv er oppmerksomme på. Vi vil ha den med videre.

– Vi har virkelig fått øynene opp for at vår egen bedrift er en kunnskapsbedrift, legger Therese til. – Vår oppgave fremover er å bistå med å tilrettelegge og utvikle den kunnskapen vi har. Og vi er sultne på mer!

Translate »