Positiv effekt av nytt forskingsprosjekt

Hernes Institutt har som første somatiske rehabiliteringsinstitusjon fått prøve ut Kulturformidlingsintervjuet (KFI) som del av et forskningsprosjekt. – Mange positive tilbakemeldinger, sier Therese Otterlei.

Therese Otterlei og Bente Rudquist er to av de ansatte ved instituttet som har vært aktive i utførelsen av KFI med seks utvalgte pasienter fra januar til august 2017. – Det har vært en lærerik og positiv opplevelse, sier hun og får støtte av Bente Rudquist: – Det å kunne gå inn i en målrettet spørsmålsprosess av denne typen har vært både utfordrende og givende. Refleksjonene har vært mange i etterkant forteller hun.

Nøytralitet i intervjusituasjonen
Kulturformidlingsintervjuet (KFI) er en standardisert intervjuguide, med instruksjoner og veiledning til intervjueren. – Det er avgjørende at intervjueren forsøker å holde seg nøytral og unngår å komme med oppfølgingsspørsmål og kommentarer, forteller Bente.

Sigrid Helene Kjørven Haug er forsker ved Religionspsykologisk senter i  Sykehuset Innlandet.

Spørsmålene har som fokus å avdekke bakgrunn, miljø og kultur – og hvilken effekt dette har på helsesituasjon og behandling.

– Pasientene kan selv velge å si så mye eller lite de vil, sier Sigrid Helene Kjørven Haug, forsker ved Religionspsykologisk senter, i  Sykehuset Innlandet, som har ansvaret for studien. – Hensikten med intervjuet er at pasienten kan få formidlet sin  forståelse  av egen helsesituasjon, hvem de er som personer og hva som er viktig for dem i egen hverdag..

Leder for forskningsprosjektet Valerie DeMarinis, sier at det er spesielt oppløftende at de foreløpige resultatene er så positive.

Positive pasienter – og terapeuter
De involverte ved Hernes Institutt arbeider med en sammensatt gruppe pasienter, der problematikken først og fremst er somatisk fokusert. Derfor synes leder for forskningsprosjektet Valerie DeMarinis at det er spesielt oppløftende at de foreløpige resultatene er så positive.

– I tilbakemeldingene gir pasientene uttrykk for at intervjuprosessen har vært både profesjonell og hyggelig, forteller hun.

– De fikk mulighet til å fortelle sin historie, bli hørt og lyttet til. Flere føler også at det hadde betydning for hvordan de oppfattet sin egen situasjon og behandlingsprosessen.

Også forsker Sigrid Helene Kjørven Haug, forteller at analysen av resultatene så langt ser lovende ut. – Pasientene forteller at de føler seg ivaretatt og trygge i intervjusituasjonen.

For Bente og Therese ga også KFI uttelling i form av nyttig informasjon som de kanskje ikke ville klart å kartlegge på annen måte: – Jeg opplever at det ga oss en mulighet til å tilpasse behandlingen bedre, sier Bente. – Vi jobber i team rundt pasienten og har både formelle og uformelle arenaer å formidle informasjon om pasientens situasjon. Den muntlige kvaliteten over dette intervjuet ga oss en større innsikt og en bredere forståelse tå ta med inn i den uformelle dialogen, forklarer hun.

– KFI har gitt oss gode spørsmål å ta med videre, sier Therese. – Spørsmål som ikke har blitt stilt før, selv om vi har en tilnærming som legger stor vekt på at kommunikasjonen med pasienten skal være et aktivt verktøy i behandlingen. Hos oss er fokuset på det fysiske, og det er det pasientene forventer.

Avdelingsoverlege Hilde N. Teige

Rehabiliteringsfeltet sammensatt
Avdelingsoverlege Hilde N. Teige påpeker at rehabiliteringsfeltet er sammensatt, med forskjellige type utfordringer. Likevel tror hun at en slik tilnærming kan være verdifull og nyttig.

– Det er spennende å få være med på denne prosessen og se hvor viktig det individuelle kulturbegrepet – det som har gjort deg til akkurat deg – preger oss i liv og helse, sier avdelingsoverlege Hilde.

– Vi er heldige som har fått prøve ut KFI i en somatisk sammenheng og vi er helt klart inspirerte til å fortsette, avslutter hun.

Mer informasjon om Kulturformidlingsintervjuet finner du her

Translate »