Linda Røset tilbake som FoU-ansvarlig

Siden 2016 har Linda Røset hatt permisjon fra Hernes Institutt, og jobbet som stipendiat ved Institutt for Folkehelsevitenskap, Høgskolen i Innlandet. Prosjektet har handlet om «Skole, læring og psykisk helse» og har vært finansiert med midler fra Norsk Forskningsråd.

– Når jeg er endelig i mål om en tid vil jeg stå igjen med en PhD (doktorgrad) innen emnet. Det har vært faglig veldig lærerikt og nyttig å jobbe frem mot denne PhD-en. Men det har også vært utviklende for meg rent personlig, smiler Linda.

Opprinnelig fysioterapeut

Linda Røset er opprinnelig utdannet fysioterapeut, og har lang fartstid som ansatt ved Hernes Institutt før hun gikk ut i dette stipendiatet. Nå er hun glad for å være tilbake, og føler seg sikker på at hennes nyervervede kunnskap vil bidra til å utvikle arbeidsrettet rehabilitering ved instituttet videre.

– Det er også slik at når man har vært ute en stund, er det lettere så se det fine og sterke i det man kommer fra. Hernes Institutt er en anerkjent og markert institusjon, noe som er meget velfortjent, sier hun.

Røset er opptatt av at man skal drive kunnskapsbasert. Det gir en virkningsfull tilnærming til behandling, og det gir trygghet for at man har en fornuftig forankring opp i mot hva som «føles» riktig og viktig. Hun ønsker å bidra til å forene forskning og teori med den praktiske virkelighet ved instituttet.

Oversette stammespråket

– Gjennom mitt arbeid de siste årene har jeg fått mer kompetanse, som forhåpentlig har gitt bedre forutsetninger for å være brobygger mellom to verdener. Motivasjonen har hele veien ligget i å bidra til å «oversette» forskning til utvikling av praksis – og like viktig; praksis til utvikling av forskning. Målet er uansett at det skal komme pasientene til gode.

Linda skal jobbe tett sammen med leger og behandlende apparat ved Hernes Institutt. Det er enklere å få til en positiv, effektiv og meningsfull utvikling når alle involverte har bedre forutsetninger til å forstå hverandre.

– Hensikten er ikke at Hernes Institutt skal bli en ren forskningsinstitusjon, selv om det er viktig for oss å bidra til forskning og utvikling, smiler Linda. Dette handler i stor grad om at vi vil tjene på å holde oss oppdatert på det siste innen forskning i aktuelle fagfelt.

Instituttets FoU-ansvarlig ønsker seg også at Hernes Institutt fortsatt skal være en respektert aktør, og ha en enda tydeligere stemme som blir lyttet til langt inn i de ulike fag- og forskningsmiljøene.

Nettverk alfa og omega

– Mye av min jobb vil handle om å opprettholde og styrke eksisterende nettverk, men også se i nye retninger og vurdere andre perspektiver.

Linda mener at et godt nettverk og samarbeid er alfa og omega for å lykkes. Kvalitativ forskjellighet i skjæringspunktet mellom teori og praksis er en sterk «motor» for endring og utvikling. Instituttets FoU-ansvarlig skal også jobbe aktivt for å synliggjøre hva som er gjort innen forskning og utvikling i historisk tid – og hva vi ønsker å bidra med i fremtiden.

Dette vil blant annet bli gjort bedre synlig på Hernes Institutt sin webside i tiden som kommer.

– Nå gjelder det å leve opp til forventningene, sier Linda humoristisk – noe vi på instituttet fullt ut tror at hun vil gjøre.

 

Translate »