Videreutdanning innen rehabilitering, samhandling og ledelse

Tradisjonen tro hadde vi midt i oktober besøk av studenter som tar videreutdanning innen rehabilitering, samhandling og ledelse. Hos oss får studentene påfyll av både teoretisk og praktisk art.

Studieprogramansvarlig Berit Arnesveen Bronken. Hun har blant annet en doktorgrad innen psykososial rehabilitering etter hjerneslag.

Hernes Institutt har hatt dette samarbeidet med Høgskolen i Innlandet i noen år. Berit A. Bronken er studieprogramansvarlig ved  Høgskolen, og er meget fornøyd med opplegget.

– Det er alltid en god opplevelse å komme hit til Hernes Institutt. Det er bestandig fine tilbakemeldinger å få fra studentene når opplegget evalueres, sier Bronken. De ser stor nytte av å komme litt ut i praksisfeltet.

Tverrfaglig studium

Studiet er et to-årig samlingsbasert deltidsstudium , og gir 60 studiepoeng. Det er et tverrfaglig studium. Studentene er blant annet sjukepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger og barnevernspedagoger. Og det er deltakere som har bachelor i folkehelse.

– Sammensetningen i studentgruppa varierer selvfølgelig litt fra år til år, påpeker Bronken.

Besøket med tilhørende undervisning på Hernes Institutt gjelder første års studenter. Det andre året kommer fagpersoner fra teamene på Hernes Institutt inn som gjesteforelesere på høgskolen. De siste årene er det lagt større vekt på arbeidsrettet rehabilitering, og det er en styrke for studiet at det involveres flere aktører enn de tradisjonelle helseprofesjonene.

Formalisert samarbeid

Samarbeidet mellom høgskolen og Hernes Institutt er formalisert. Både Høgskolen i Innlandet og vi her på Hernes Institutt mener det er viktig å løfte frem arbeidsrettet rehabilitering som et effektivt virkemiddel for at folk skal komme seg ut i arbeid etter sykdom.

Praktiske øvelser er en del av det pedagogiske opplegget når studentene gjester Hernes Institutt.

 

Translate »