Category: Ergoterapi

Positivt med kontroll over egen arbeidssituasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har skrevet en artikkel om masteroppgaven til vår egen Kristin Haugen. Hun er ergoterapeut med spesialisering i arbeidshelse. Temaet for oppgaven har vært om arbeidsplassbesøk og arbeidslivsdeltagelse har hatt en positiv effekt for jobbdeltagelse. Kristin tok utgangspunkt i 286 pasienter ved Hernes Institutt. 102 svarte på et spørreskjema, og hos 45 av disse ble det også gjort...

Tilpasser seg omgivelsene – med STÅSTOL

Mange som bruker sittende rullestol i dag, kan komme opp i høyden igjen på en enkel og ukomplisert måte. Hernes Institutt har fått prøve stå-rullestol og ser umiddelbart muligheter: – Det gjør noe med mennesker å komme opp i høyden igjen, sier arbeidsinstuktør for pleie og omsorgspersonell ved instituttet, Hanna Enger. Eva Kristine Steen fra Permobil AS har tatt med seg sjefen...

Tre nye masteroppgaver med tema fra Hernes Institutt!

Vi er stolte av  å kunne presentere tre spennende masteroppgaver som alle henter tema fra behandlingstilbudet på Hernes Institutt. Vi har tidligere presentert en forhåndsomtale av de tre masterstudiene på hjemmesiden vår. Alle tre oppgavene er skrevet i forbindelse med masterstudiet i folkehelse, i regi av høgskolen i Hedmark. Student Ingvild Sørensen har intervjuet inneliggende pasienter på Hernes Institutt om deres opplevelser...