Positivt med kontroll over egen arbeidssituasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har skrevet en artikkel om masteroppgaven til vår egen Kristin Haugen. Hun er ergoterapeut med spesialisering i arbeidshelse. Temaet for oppgaven har vært om arbeidsplassbesøk og arbeidslivsdeltagelse har hatt en positiv effekt for jobbdeltagelse.

Kristin tok utgangspunkt i 286 pasienter ved Hernes Institutt. 102 svarte på et spørreskjema, og hos 45 av disse ble det også gjort besøk på arbeidsplassen.

– Mye kan tyde på at det var en tendens til god utvikling hos disse pasientene. Andelen som jobbet fullt økte fra 16 prosent til 44 prosent seks måneder etter ARR-oppholdet på Hernes Institutt, og altså 51 prosent ett år etter. Samtidig er det viktig å kjenne til at pasientene ved instituttet ofte har vært lenge sykemeldt når de kommer til behandling her, sier Haugen.

Hun mener at konklusjonen fra denne undersøkelsen underbygger det annen forskning viser – at økt opplevelse av kontroll over sin arbeidssituasjon virker styrkende i forhold til arbeidsdeltagelsen.

Kilde: Arbeidoghelse.no 

Les hele saken her

 

Translate »