Fagdag for studenter i Helsefag

Førsteamanuensis Berit Bronken ved Høgskolen i Innlandet, avdeling for helsefag,  er storfornøyd med at de kan gjøre seg nytte av Hernes Institutts fagkompetanse med en hel dags undervisning på instituttet. – Vi er heldige som kan benytte oss av lokale krefter, sier hun.

Hernes Institutt har samarbeidet med Høgskolen om den nye fagplanen for Videreutdanning innen Rehabilitering, samhandling og ledelse. Høgskolen har i flere år nytt godt av instituttets fagkompetase på flere områder. Nå er altså denne kompetansen et fast og nyttig innslag i den endrede fagplanen:

– Vi ønsker å knytte til oss aktører i lokalsamfunnet som kan bistå oss, sier Berit Bronken. – Arbeidslinja er styrket på alle nivå og det er et økt fokus på rehabilitering. Da er samarbeidet med Hernes Institutt gull verdt for oss.

Det er 28 studenter som har valgt denne utdanningen verdt 60 studiepoeng. Den er samlingsbasert og går over to år.

Får prøve seg i arbeidspraksis
Det er Per Inge Engstad, Therese Otterlei og Tonje Johnsen, alle med solid erfaring innen feltet, som har ansvar for innholdet og gjennomføringen av det. Per Inge er personalsjef og idrettspedagog, med bakgrunn som befal og med kompetanse innen sosialpedagogikk og kognitiv terapi. Tonje er teamleder på Hernes Institutt og har en master i idrettsvitenskap, mens Therese er fysioterapeut med master i folkehelse.

Studentene tilbringer hele dagen på Hernes Institutt, og starter friskt med en innføring i arbeidsrettet rehabilitering, etterfulgt av et case-studie. Etterpå er det praktisk arbeidstrening, slik som pasientene på instituttet vanligvis driver med. Så er det en solid runde med fysisk aktivitet før dagen oppsummeres.

Direktør Ole Jo Kristoffersen

Vil gjerne dele fagkompetanse med flere
Direktør Ole-Jo Kristoffersen er svært fornøyd med ordningen:

– Vi setter stor pris på å få dele av vår fagkompetanse, sier han. – Som del av et fagmiljø i utvikling, kunne vi mer enn gjerne tenke oss å dele denne kompetansen med flere, påpeker han.

– Regjeringen ønsker at helsepersonell skal lære mer om de helsebringende effektene av at folk er i arbeid. Senest i forbindelse med statsbudsjettet understreker regjeringen at de ønsker å oppgradere innholdet i utdanningene for leger, fysioterapeuter og andre helsefagarbeidere slik at de blir flinkere til å utnytte helsegevinsten vi alle får ved å jobbe. Vi kan være viktige bidragsytere i samarbeid med høgskoler og universitet i dette viktige arbeidet forklarer direktøren.

Ønsker du å utforske muligheten for et faglig samarbeid med oss? Ta gjerne kontakt med personalsjef Per Inge Engstad på telefon 62422400

Translate »