Fagdag med kognitiv terapi som tema

Overlege ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Eirik Fismen, er en unik foredragsholder som klarer å trollbinde, overraske og engasjere. Det gjorde han også denne gangen, da alle de ansatte ble utsatt for en fagdag med høy kvalitet og et spennende tema.

Overlege Eirik Fismen er en engasjerende og spennende foredragsholder.

Eirik Fismen er overlege med spesialisering i fysikalsk medisin på Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Han har jobbet der i 20 år og har her bygd opp et unikt kompetansemiljø innen helsefremming og kognitiv terapi.

Historie og holdninger
Eirik Fismen brenner sterkt for ressursfokus og deltaking, og bruker naturen som et viktig element i sitt rehabiliteringsarbeid. Han var begeistret over å bli invitert til Hernes Institutt:

– Dette er et spennende sted! Spesielt på grunn av historien. Vi må ikke glemme historien til det stedet vi jobber på, påpeker han. – Det handler om kunnskap, om respekt og om holdninger.

Og temaet for denne dagen var akkurat det: Holdninger. – Det handler ikke bare om den fysiske holdningen, men om hvordan vi møter våre pasienter, og hvordan de møter oss.

Faglig påfyll med kvalitet
Personalsjef Per Inge Engstad Var begeistret over at Fismen takket ja. – Han er en gammel kollega av Hilde Teige, avdelingsoverlegen her, forteller han. – Fismen klarer å formidle et kompleks budskap med uvante og spennende virkemidler. Han gjør det enkelt, utfordrer med å stille disse enkle, hverdagslige spørsmålene som får oss til å tenke og reagere. Man får et mer bevisst forhold til temaet, forklarer Per Inge.

– Det er spesielt morsomt at han trekker frem boka vi har gitt ut om historien til Hernes Institutt. At han går tilbake til begynnelsen og drar fortidens hendelser inn i dagens tema, smiler han.

– Jeg tror denne dagen kommer til å sette spor i oss alle og få oss til å reflektere over hvor vi befinner oss i forhold til instituttets historie, hvordan vi møter pasienter – og hverandre!

 

Translate »