Tilpasser seg omgivelsene – med STÅSTOL

Ståstol demoMange som bruker sittende rullestol i dag, kan komme opp i høyden igjen på en enkel og ukomplisert måte. Hernes Institutt har fått prøve stå-rullestol og ser umiddelbart muligheter: – Det gjør noe med mennesker å komme opp i høyden igjen, sier arbeidsinstuktør for pleie og omsorgspersonell ved instituttet, Hanna Enger.

Eva Kristine Steen fra Permobil AS har tatt med seg sjefen og leder for selskapet, Håkon Bertelsen, på besøk til Hernes Institutt. De er nysgjerrige på hva fagfolkene der har å si om produktene sine, og har derfor lånt ut to utgaver av den manuelle stå-rullestolen som instituttet kan bruke i arbeidstreningstilbudet til pasienter som jobber innen pleie og omsorgs-sektoren.

Utnytter egen bevegelighet
Arbeidsinstruktør Hanna Enger og ergoterapeut Linda Stokke på Hernes Institutt ser absolutt nytten i stolen. Linda er ofte på arbeidsplass-besøk og tror den kan være en praktisk tilleggsløsning for de som trenger tilrettelegging:

– Den største fordelen med Ståstolen er at den gir mennesker lenket til rullestol større muligheter til å delta i aktiviteter på linje med funksjonsfriske. Dette øker motivasjon og gleden ved å være i arbeid sier hun. Å bruke slik utstyr er derfor en vinn – vinn situasjon fordi den også gjør tilrettelegging for ansatte med bevegelseshemming både enklere og billigere for arbeidsgiveren. Jeg tror derfor stolen kan være med på å gjøre tilpasningene enklere å få til i praksis, sier hun.

Hanna er enig med Linda og poengterer at det i tillegg til helt fysiske fordeler, også er en psykologisk effekt:

– Når man sitter hele tiden, er det naturlig at kroppen formes og venner seg til en sittestilling. Kroppen «blir» en rullestol, forklarer hun. – Med en ståstol er man i bevegelse, man utnytter bevegelsesmulighetene i kroppen maks. Og med bevegelighet kommer livskvalitet.  Å kunne tørke støv av kjøkkenbenken, kjenne en kjole gli nedover kroppen, skifte bleie på barnet sitt. Ja, snakke med folk ansikt til ansikt! Det gjør noe med deg.

Håkon, Linda, Hanna og EvaVanskelig å synliggjøre mulighetene
Det er noen år siden Permobil kjøpte opp Lifestand, som er en fransk produktserie.  Til tross for at slike stoler har vært tilgengelig i 25 år og at selskapet har rammeavtale med NAV, opplever Håkon og Eva at det er vanskelig å få synliggjort fordelene med en slik stol:

– Den er så tilgjengelig! Likevel – i 2013 fantes det 13 000 manuelle stoler – og kun 120 av disse hadde stå-funksjon, forteller Håkon.
– Når vi er på messer og i annen informasjonssammenheng og framsnakker stolen, møtes vi ofte med en viss konservatisme og noe synsing om at det er et komplisert produkt som krever mye. Men slik er det faktisk ikke.

«Det er ingen tvil om at det å være selvhjulpen, er godt for både kropp, sinn og kommuneøkonomi.»
Håkon Bertelsen, leder i Permobil AS

Her gjelder det å løfte blikket og ser den store sammenhengen, forklarer Håkon. – Tenk deg at fokuset flyttes fra å tilrettelegge omgivelser til å tilrettelegge for egne ressurser og egenaktivitet.  Vi nærmer oss et samfunn som ønsker å satse på mer hjemmebasert omsorg. Med en ståstol trenger du ikke heve-senke kjøkken. Du kan beholde garderobeskapene og den høye bokhylla i stua. Du blir mer attraktiv for arbeidsgivere fordi du kan tilpasse deg omgivelsene i større grad. Det er ingen tvil om at det å være selvhjulpen så langt det lar seg gjøre, er godt for både kropp, sinn og kommuneøkonomi, smiler han. – Og jo tidligere eventuelle brukere blir introdusert for denne muligheten, desto enklere blir det å tenke utnytting av rest-bevegelighet og etablere gode vaner. Her tester Linda stolen:

 

Bevisstgjøring ovenfor institusjoner og brukere
Hanna har arbeidstrening med pasienter som jobber innen pleie- og omsorgsyrker som sin jobb på Hernes Institutt. Dette innebærer at hun ofte også underviser sykepleierstudenter og andre som utdanner seg innen pleie og omsorgsyrkene i den praktiske pleiesituasjonen. Hun ser at mange tunge løft og arbeidssituasjoner som sliter på mennesker i disse yrkene, kunne vært unngått ved opplæring og bruk av ståstol:

– Det er et stort uutnyttet potensiale her. Tankegangen er først og fremst at omgivelsen skal tilpasses den bevegelseshemmede – ikke omvendt. Her på instituttet er det et poeng å demonstrere hvordan denne stolen fungerer og synliggjøre mulighetene, slik at de kan ta med seg informasjonen videre inn i institusjonene og til andre arbeidsgivere som kan ha behov for det.

Stå-rullestolen er tilgjengelig via Hjelpemiddelsentralen og utgiftene dekkes av NAV. Alle kan ikke bruke stolen, men i samarbeid med ergo- eller fysioterapeut burde det være mulig å prøve ut muligheten. Mer informasjon om stolen finner du på www.permobil.com

Translate »