Flere nye ansikter på Hernes Institutt

Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi går høsten 2023 i møte med fem nye fjes. Høsten er tid for nye turnuskandidater, men vi har også ansatt en fysioterapeut, en overlege og en renholder.

Fra venstre: Turnuskandidater i fysioterapi Malin Thobru og Frida Dybvig Haugen. Fysioterapeut Øystein Vårhus Klareng, overlege Ahmed Samawi og renholder Tina Henriksen.
Første turnusperiode

Malin og Frida kjenner hverandre fra før, da de har studert sammen på Oslo MET. Begge skal nå inn i sin første turnusperiode, og begge ønsket seg i den forbindelse til Hernes Institutt. Begge startet for drygt to uker siden, og begynner å bli kjent med forholdene hos oss.

Malin er fra Våler i Solør, og pendler litt derifra. Men hennes far bor i Elverum, og når hun er der så er det kortere reisevei til Hernes. Frida bor på Ottestad, og pendler hver dag.

– Det går helt greit, sier Frida. Det er bare godt med litt tid til ettertanke, litt alenetid, på vei til og fra jobb.

Fra Kirkenes til Elverum

Fysioterapeut Øystein er fra Elverum, og var ferdig med sin utdannelse for tre år siden. Siden den gang har han jobbet i Kirkenes, i Sør-Varanger kommune. Han er komfortabel med å komme tilbake til gamle trakter.

– Som elverumsing kjente jeg selvfølgelig til Hernes Institutt fra før, og jeg har alltid hatt et mål om å komme hit, avslører han. Jeg er veldig glad for muligheten og føler meg godt mottatt.

Øystein er ansatt i 100% stilling, og startet hos oss 7. august.

Fra Irak til Norge

Overlege Ahmed er opprinnelig fra Irak, og tok sin legeutdannelse i hjemlandet, i hovedstaden Bagdad hvor han var ferdig i 1993. Han har bodd i Norge siden 2000, og har utdannet seg videre til til spesialist innen ramatologi (muskel- og skjelettsykdommer). Spesialistutdannelsen var ferdig i 2012.

– Jeg bor i Kongsvinger, og som ansatt i 50% stilling så er jeg “halv ukependler”. Det fungerer veldig bra med mulighet for å overnatte i Hernes to netter i uka, før jeg drar sørover igjen til kone og barn, smiler Ahmed.

Vår nye overlege presiserer også at han trives veldig godt med nærhet til naturen i Innlandet, som er helt annerledes enn hva han er vant med fra Irak og Bagdad.

Kjent på instituttet fra før

Renholder Tina er fra Elverum, og bor i Elverum. Hun er kjent på instituttet fra før, da hun tidligere har jobbet hos oss i vikariat. Tina er den av de nye som har vært her lengst. Hun startet 1. juli i år, og er ansatt i 100% stilling.

– Før jeg fikk jobben her jobbet jeg som renholder på operasjonsavdelingen på sykehuset i Elverum, forteller hun. Når det åpnet seg en mulighet for ansettelse på Hernes Institutt så var jeg ikke i tvil om å takke ja. Ut i fra tidligere erfaring så visste jeg jo hva jeg gikk til.

Vi på Hernes Institutt gleder oss til å bli bedre kjent med våre nyansatte, og at de finner seg godt til rette hos oss. Vi ser frem til en høst med utvikling og nye impulser utenfra.

Translate »