Til Hernes Institutt for å lære

To fysikalmedisinere fra Helse Fonna i Stord har vært på besøk for å se på Hernes Institutt og behandlingstilbudet. – Vi vil gjerne lære mer om tilnærmingen til arbeidsrettet rehabilitering som tilbys her, sier de.

Fra venstre: Personalsjef Per Inge Engstad, seksjonsoverlege Ole Marius Eneberg og spesialist i fysikalsk medisin, Åsmund Ekroll

Det er seksjonsoverlege Ole Marius Eneberg og pensjonert, men likevel aktiv, fysikalmedisiner Åsmund Ekroll som tilbringer dagen på Hernes Institutt, der de får snakke med både leger og terapeuter, samt se på behandlingstilbudet. Åsmund har vært på besøk før, og hadde fremsnakket Hernes Institutt til sin kollega før besøket:

– Vi har et godt inntrykk av Hernes Institutt, uten tvil, sier han, og forklarer: – Det har vært viktig for oss å kartlegge de forskjellige behandlingstilbudene, siden vi ikke har et liknende tilbud til denne pasientgruppen på vår klinikk..

– De ulike behandlingsinstitusjonene har forskjellige tilnærminger og vi må vite mer om disse, slik at vi kan bruke tilbudene best mulig, sier Ole Marius.

Les mer om Helse Fonna

Translate »