Nye steg sammen

Det nye året har blant annet startet med et ordførermøte på Hernes Institutt, der Elverum kommune og Hernes Institutt drøftet felles interesser rundt det som skjer på helseområdet generelt og arbeidsrettet rehabilitering spesielt.  

Viktig for Elverum 

Fra venstre: Instituttets direktør Ole Jo Kristoffersen, kommunedirektør Kristian Trengereid, Instituttets økonomi- og administrasjonssjef Svein Salen, ordfører Lillian Skjærvik og varaordfører Arnfinn Uthus.

Ordfører Lillian Skjærvik (A) kjenner godt til instituttet gjennom mange år. Hun var glad for denne oppdateringen om aktuelle saker knyttet til behandlingstilbudet og posisjonen til Hernes Institutt.

En viktig og aktuell sak nå, er at kapasiteten på Hernes Institutt ikke brukes fullt ut fordi Helse Sør-Øst har redusert sine rammer til arbeidsrettet rehabilitering.  

-Vi vet at jobben dere gjør ved instituttet er viktig, og vi må jobbe sammen for hverandres interesser i Elverum, sa ordfører Lillian som en oppsummering av møtet.

-Det er på den måten vi jobber best med utviklingen av hele Elverum, og i dette tilfellet med utviklingen rundt Hernes Institutt som en del av spesialisthelsetjenesten.  Fra Elverum kommune var også varaordfører Arnfinn Uthus (SP) og kommunedirektør Kristian Trengereid med.

Varaordføreren er en varm tilhenger av Hernes Institutt, og støtter tanken om mer samarbeid. -Det kan være bra med et enda tettere samarbeid mellom instituttet og kommunen i framtida. Hernes Institutt kan være en viktig bidragsyter til at regjeringa får gjennomført sine mål på rehabiliteringsfeltet i Elverum og Innlandet, understreker Uthus. 

Samarbeid for løsninger 

Alle kommuner har store oppgaver og mye ansvar på helse- og rehabiliteringsfeltet for sine innbyggere, og Elverum kommune mener at Hernes Institutt er en viktig lokal samarbeidspartner rundt mange av disse oppgavene, men også en nasjonal aktør på sitt fagfelt.

Kommunen ser nå etter aktuelle og mulige løsninger for ny svømmehall og varmtvannsbasseng, og da er det naturlig og se om noe av dette kan løses i et samarbeid med Hernes Institutt. -Dette er viktig for oss, fordi vi ikke kan klare så store investeringer uten et samarbeid med andre, sier direktør Ole Jo Kristoffersen.

Saken om mulige og framtidige bassengløsninger i Elverum var også oppe til behandling i formannskapet 17.januar, så dette er absolutt en aktuell samarbeidssak mellom Hernes Institutt og vertskommunen. 

Lokalt og nasjonalt 

I samarbeidsmøtet ble det også diskutert hvordan Elverum kommune kan bidra med klarere innspill, råd og anbefalinger rundt tilbudene innenfor spesialisthelsetjenesten og arbeidsrettet rehabilitering.

Dette er store helseoppgaver som kommunene ikke kan takle alene, og der både Elverum og andre er helt avhengige av institusjoner som Hernes Institutt. Elverum kommune vil også støtte sin viktige lokale helseinstitusjon og stiftelsen Hernes Institutt, og synliggjøre verdien av instituttet overfor både politikere, helsebyråkrater og Helse Sør-Øst. -Vi snakket også om samarbeidet med kommunen og høgskolen når det gjelder et framtidig bevegelsessenter som en del av sykehuset og høgskolens satsing på framtidig fysioterapiutdanning i Elverum, forteller Ole Jo Kristoffersen.

-Nå har vi et godt grunnlag for flere steg framover for Hernes Institutt i både jubileumsåret 2024 og åra framover, avslutter han. 

Translate »