Turnuskandidat Pernille og arbeidsinstruktør Gro

I august har det kommet nye ansikter hos oss på Hernes Institutt. Pernille Wolden Østbakk er turnuskandidat innen fysioterapi, og Gro Helen Enberget er nyansatt arbeidsinstruktør.

Utdannelse ved Oslo MET
Turnuskandidat Pernille Wolden Østbakk (t.v) og arbeidsinstruktør Gro Helen Enberget.

Pernille er opprinnelig fra Vallset, men bor nå bor i Øvre Vang og pendler til oss hver dag. En arbeidsvei hun mener er helt overkommelig. På Hernes Institutt skal hun gjennomføre sin halvårlige turnusperiode etter endt utdannelse ved Oslo MET, hvor hun gikk Mensendieck-retningen innen fysioterapi.

– Denne retningen handler i større grad om å ha et fokus på bevissthet i egen kropp og hvordan bevegelsesmønstre henger sammen. Det har en litt mer helhetlig tilnærming med hensyn til kropp og sinn enn jeg opplever at den tradisjonelle fysioterapiutdanningen har, forklarer hun.

Pernille trives veldig godt på instituttet etter å ha gjennomført sine første dager i august, og føler seg heldig som har fått sin turnusperiode hos oss.

– Jeg syns det er spesielt spennende med det tverrfaglige samarbeidet og team-modellen som kjennetegner pasientbehandlingen her. Jeg er helt sikker på at turnusperioden vil gi mye læring og god kunnskap som jeg skal ha med meg videre i mitt yrkesaktive liv

Bakgrunn fra barnehage

Gro Helen er fra Elverum, nærmere bestemt Sørskogbygda. Hun har bakgrunn fra barnehage, og syntes det hørtes spennende og interessant ut å prøve noe nytt da stillingen som arbeidsinstruktør på Hernes Institutt dukket opp.

– Det ligger både i min natur og i min bakgrunn at jeg liker å jobbe med mennesker, og jeg føler stor glede ved å kunne hjelpe andre, smiler hun.

Det å hjelpe andre mennesker og vise omsorg er noe hun kommer til å få få rik anledning til gjennom sitt virke her hos oss. Akkurat som Pernille, påpeker også Gro Helen at hun ser frem til det tverrfaglige samarbeidet med gode kolleger.

– Jeg hadde hørt mye godt om Hernes Institutt fra tidligere, og nå har jeg virkelig fått kjent på det gode arbeidsmiljøet og profesjonaliteten som gjennomsyrer hele organisasjonen siden jeg startet 1. august.

Vår nye arbeidsinstruktør føler seg sikker på at hun har havnet på rett plass.

Vi på Hernes Institutt er glade for at vi har med oss Pernille og Gro Helen på laget, og ønsker dem hjertelig velkommen til oss!

Translate »