Arbeid gir helse!

Høie talerDa Helseminister Bent Høie holdt tale ved den høytidelige åpningen av “nye” Hernes Institutt, påpekte han hvor viktig det var med behandlingstilbud som fokuserte på mestring og mangfold. – Å drive rehabiliteringsarbeid er både komplisert, utfordrende og spennende. Det krever så klart kompetanse, men også et bredt blikk på mennesket, påpekte han.

– Som helseminister mener jeg at mennesker ikke skal la seg definere av hvilken diagnose de har, men av hva de kan mestre og hvilke muligheter de har. Helse er mestring, og her har Hernes Institutt en viktig oppgave, sa Høie.

Se innslag fra NRK Østnytt

Se nettvideo og artikkel i Østlendingen 

Må løfte arbeidsrettet rehabilitering
Hernes Institutt med sin 60 år lange erfaring er en av foregangsvirksomhetene når det gjelder arbeidsrettet rehabilitering nasjonalt. De positive effektene med slik behandling og opplegg er mange. Et hovedpoeng er at det gir større forutsigbarhet for bruker, og generelt er tendensen slik at at sykefraværet går ned. Men for å kunne høste alle de positive effektene er det viktig å komme på banen så tidlig som mulig for å begynne å jobbe med pasienten.

Høie lover fritt rehabiliteringsvalg
Inneværende regjeringsperiode lover Høie valgfri full rehabilitering.
– Du vet best hva som er viktig for deg og din helse, derfor skal du også kunne velge selv hva som passer deg og hva som skal gjøres for at du skal komme tilbake i yrkeslivet så fort som mulig. Hernes Institutt og liknende tilbydere er sentrale aktør i denne sammenhengen. Derfor er det viktig med bedre kapasitet og kortere ventetider hos de forskjellige tilbyderne innen sektoren. Det som man nå har fått til hos Hernes Institutt for å bedre kvalitet og kapasitet er et eksempel til etterfølgelse.

Elisabeth HagenElisabeth Hagen, tidligere pasient ved Hernes Institutt, var invitert til å snakke om hvordan det er å være pasient. Hun holdt et inspirerende innlegg der hun pekte på hvor mye mestring har å si, og hvor viktig det har vært for henne å få lov til å fokusere på egen behandling døgnet rundt i en periode. Elisabeth påpekte også at hun ikke skjønte før etterpå hvilken positiv effekt arbeidstreningen hadde hatt – det er ikke alltid like lett å være ekspert på egne vegne. Det er også slik at enkelte andre ting har gått opp for henne i ettertid, etter at behandlingsperioden var gjennomført. Her kan du lese hva Elisabeth hadde å si om oppholdet og behandlingen.

 

Translate »