Evaluering av effekten ved arbeidslivsdeltakelse

En systematisk og utvidet oppfølging

Prosjektleder: Camilla Ihlebæk. Prosjektansvarlig: Ergoterapeut Kristin Haugen

I dette prosjektet ønsket vi å evaluere hvilke effekter man får på arbeidlivsdeltagelse ved en systematisk og utvidet oppfølging tilbake i arbeidslivet. Målgruppen var pasienter ved HI som har et arbeids forhold. I dette prosjektet utvidet vi det eksisterende tilbudet om arbeidsplassbesøk som arbeidstakeren fikk før prosjektperioden ble satt i gang. Arbeidstakeren i prosjektet fikk tilbud om to ekstra arbeidsplassbesøk i tillegg til det ene eksisterende. Sammen med pasienten selv ble behovet for arbeidsplassbesøk vurdert.
Prosjekt mål
Dette ønsket vi å få svar på:
  • Endres tro på egen bedring og tro på videre deltakelse i arbeidslivet, jobbtrivsel, kontroll over arbeidssituasjon og belastning, følelsen av å bli verdsatt, og smerterelatert frykt i løpet av oppfølgingen?
  • Kommer de som viser en positiv endring på disse variablene i større grad tilbake i arbeid enn de som ikke viser endring?
  • Hva oppleves av arbeidstaker å være de største barrierene i forhold til arbeidsdeltagelse?
  • Hvordan evaluerer arbeidstakeren den forsterkede oppfølgingen?
  • Hva oppleves av arbeidsgiver å være de største barrierene i forhold til arbeidsdeltagelse?
  • Hvordan evaluerer arbeidsgiver den forsterkede oppfølgingen?

Statistikk
Fra og med 11. mars 2009 til og med 20. oktober 2010 hadde 228 pasienter et arbeidsforhold ved innleggelse. Alle disse mottok behandling.
199 pasienter var sykemeldt ved ankomst og 29 pasienter hadde arbeidstilknytning ved innleggelse.
I gjennomsnitt hadde pasientene ved innleggelse i samme periode en sykemeldingslengde på 77,6 uker.
Femtifem pasienter var tatt inn under ordningen Raskere Tilbake, og 173 pasienter var tatt inn ved ordinært inntak.

Les den ferdige studierapporten her

Les artikkelen publisert i Ergoterapeuten 04.11 i sin helhet her.

Translate »