Hernes Institutt og AiR Klinikk – en komparativ studie

Dette er en arkiv-artikkel tilknyttet temaet FoU ved Hernes institutt:

– “Hernes Institutt og AiR Klinikk – en komparativ studie”
Denne studien tok utgangspunkt i masteroppgaven som forskningsleder John Henry Strupstad leverte ved institutt for Helsevitenskap, NTNU, våren 2010. Det ble funnet flere interessante forskjeller mellom institusjonene, forskjeller som indikerer betydelig ulike pasientgrupper institusjonene sett opp mot hverandre. Det ble konkludert med at Hernes Institutt har en betydelig vanskeligere pasientgruppe å rehabilitere tilbake til arbeidslivet sammenlignet med AiR Klinikk basert på sosioøkonomiske/sosiodemografiske forhold. Forfatteren fant at et opphold ved begge institusjonene indikerer subjektive effekter på funksjon, subjektiv helse og frykt for smerter, effekter som holdt seg relativt stabile frem til tre måneder etter avsluttet rehabilitering. Tendensene i denne studien er at pasientene ved Hernes Institutt viser en større forbedring i variablene “Fear avoidance Beliefs Work” og “Subjektiv arbeidsevnevurdering” fra før oppstart rehabilitering, via avsluttet rehabilitering og frem til tre måneder etter avsluttet rehabilitering sammenliknet med AiR Klinikk.- Last ned masteroppgaven til forskningsleder John H. Strupstad i pdf-format her.
– Last ned et oppsummerende foredrag av masteroppgaven her. Foredraget ble holdt ved prekonferansen ved ARR-Åpen Arena i Drammen 11. januar 2011.
– Les artikkelen “Arbeidsrettet rehabilitering i Norge – en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR” publisert i Utposten, nr 3. 2011.

Translate »