Fagdag for fysioterapeutene

Fredag 14. juni ble det gjennomført en fagdag for fysioterapeutene på Hernes Institutt. For anledningen hadde vi besøk av Lina Aarrestad fra Redcord Clinic, og det er alltid hyggelig og inspirerende å få impulser utenfra.

Den praktiske delen av fagdagen var viet slyngetrening.

Hos Redcord Clinic har de fokus på slyngetrening, noe som passer “hånd i hanske” med vår metodikk. Slyngetrening er en unik og effektiv form for funksjonell trening i ustabile slynger, med kroppen som motvekt. Treningsformen gir gode muligheter for både å bli mer bevegelig samt sterkere, og passer for alle som vil bedre sin fysiske funksjon for å kunne yte mer.

– I tillegg til Lina fra Redcord Clinic var vi åtte fysioterapeuter fra Instituttet som deltok – seks fast ansatte og to turnuskandidater, forteller Therese Otterlei ved Hernes Institutt. Den første delen av dagen besto av en teoridel, mens den andre delen var viet praktiske øvelser og metodikk.

Den praktiske delen var veldig nyttig. Her fikk Instituttets fysioterapeuter innspill på nye øvelser, og nye måter å tilpasse øvelsene til nivået pasientene er på.

– Vi opplevde Lina som faglig dyktig. Hun var tydelig i sin måte å undervise/instruere oss på, og vi fikk påfyll og inspirasjon som vi tar med oss videre i jobben vår.

For Hernes Institutt er det viktig at de ansatte får faglig påfyll, og nå var det noen år siden sist det ble avholdt fagdag for fysioterapeutene. Det er en stor fordel at eksterne instruktører kan komme hit for å kjøre et faglig opplegg. Å delta på eksterne kurs medfører for eksempel reisetid, og ekstra kostnader forbundet med dette. Ved et slikt bedriftsinternt opplegg kan den praktiske biten også i større grad “spisses”, med tanke på Instituttets ønsker og behov.

– Dette var veldig motiverende for oss, konkluderer Otterlei. Ikke minst ser vi det som en ekstra bonus at vi fysioterapeuter kan få tid sammen som faggruppe. Det bidrar også til å styrke arbeidsmotivasjon og arbeidsglede – til det beste for våre pasienter.

Translate »