Hernes Institutt er i full drift, tross oppsagt rammeavtale

Det har oppstått noe uklarhet om hvorvidt Hernes Institutt i Elverum er åpent som normalt eller ikke, etter at Helse Sør Øst har sagt opp en rammeavtale. Slike oppsigelser av rammeavtaler er en del av normale prosesser rundt vår virksomhet og anbudsprosesser, og berører ikke vår daglige drift og mottaket av nye pasienter. Vi tar i mot henvisninger og pasienter som normalt.

HVEM KAN KOMME TIL OSS?

Våre målgrupper er alle i yrkesaktiv alder fra 18 år og oppover med langvarige og sammensatte plager i muskel- og skjelettapparatet, og med lettere psykiske tilstander som følge av dette. I tillegg satser Hernes Institutt spesielt på behandling unge under 30 år utenfor arbeid og utdanning. Behandlingstilbudet er individuelt tilpasset og inneholder samtaler, veiledning, arbeidsrelatert aktivitet, tilpasset trening og dialog med arbeidsgivere og NAV i en integrert og samtidig prosess. Hernes Institutt har meget gode resultater i sitt behandlingstilbud, som viser at ett år etter avsluttet opphold er om lag 50 % av tidligere pasienter i jobb/uten ytelse fra NAV.

TA KONTAKT MED DIN FASTLEGE OM MULIG OPPHOLD HOS OSS – OG VELKOMMEN TIL HERNES INSTITUTT!

. . .

Les mer om en av våre tidligere pasienter her:  https://hernes-institutt.no/bedre-pa-livsmestring-rett-og-slett/

Les mer om ny forskning på arbeidsrettet rehabilitering her: https://hernes-institutt.no/ny-forskning-bekrefter-verdien-av-arbeidsrettet-rehabilitering/

Translate »