Høgskolen Innlandet og Hernes Institutt forsterker samarbeidet

Våren 2024 har Høgskolen Innlandet og Hernes Institutt signert en samarbeidsavtale som innebærer mer samarbeid rundt forskningsbasert utdanning og bruk av hverandres fagfolk, studenter og andre ressurser. Den nye avtalen bygger videre på et samarbeid som startet allerede i 2015.

Inge Brechan og Ole Jo Kristoffersen er svært godt fornøyd med en fornyet og forsterket samarbeidsavtale mellom Høgskolen Innlandet og Hernes Institutt.

Det er Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet som nå har signert en slik avtale med instituttet. Målet er at partene skal få til enda flere og enda bedre resultater på fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering.

Utvikle hverandre

I den nye avtalen heter det at Høgskolen Innlandet og Hernes Institutt skal bidra til hverandres nettverksbygging. Partene skal bruke hverandres ressurser bedre gjennom forskning, utviklingsarbeid og praksisplasser ved både instituttet og i høgskolen.

I august 2024 starter en bachelor fysioterapi-utdanning med 40 studieplasser i Elverum. Hernes Institutt vil være et relevant og meget godt sted for praksis for flere av disse studentene fra og med 2025.

Samfunnskontakt

I høgskolens avtale med Kunnskapsdepartementet heter det at skolen skal styrke kontakten med samfunnslivet og arbeidslivet. Det bidrar til best mulig forskning og utvikling av stadig bedre utdanningsløp innen helse- og omsorgsfagene.

-Samarbeidet med Hernes Institutt er en viktig del av leveransene våre på dette området, sier Inge Brechan. Han er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved høgskolen.

Han understreket også at forskningssamarbeid er en viktig del av avtalen. I tillegg kommer mulighetene for studentoppgaver og praksisperioder på instituttet.

-Denne avtalen gjør oss enda bedre til å samarbeide og bruke hverandres kompetanse, sier Inge Brechan.

-Jeg tror også at vi vil se en gjensidig nytte av samarbeidet ved at vi forsterker hverandres nettverk og blir enda bedre til å dele gode faglige erfaringer og kompetanse, sier Brechan.

Forskningsbehovet

Ole Jo Kristoffersen er glad for samarbeidsavtalen. Han er helt sikker på at den er viktig for begge parter.

-Vi driver forskningsbasert innenfor vår del av spesialisthelsetjenesten, og arbeidsrettet rehabilitering blir stadig viktigere for både arbeidstakere og arbeidslivet generelt, sier han.

Da Hernes Institutt ble etablert i 1954 var det erfarne og slitne skogsarbeidere som var målgruppa. Nå er målgruppa kvinner og menn fra helsesektoren en stor målgruppe. I tillegg kommer stadig yngre pasienter med ulike utfordringer til behandling, som en del av veien inn i arbeidsmarkedet.

Nye pasientgrupper

I de senere åra har det også kommet stadig flere med utenlands bakgrunn til behandling på Hernes Institutt.

-Vi videreutvikler stadig våre behandlingstilbud. Det skjer blant annet gjennom tilbudet til unge arbeidstakere som sliter med å komme inn i arbeidslivet. Dette er et godt eksempel på faglig nyskaping og innovasjon basert på behovene vi ser i samfunnet, sier direktør Ole Jo Kristoffersen.

Han er overbevist om at et nært samarbeid med Høgskolen og fakultet for helse- og sosialvitenskap vil føre til ny og viktig forskning på dette området. På denne måten kan behandlingstilbudet utvikles videre og behovene i arbeidslivet dekkes stadig bedre.

Studentbidrag og studentpraksis

Ole Jo Kristoffersen understreker at Hernes Institutt er en viktig institusjon for høgskolens nære kontakt med samfunnet. En slik nærhet kommer blant annet ved at studenter kan skrive oppgaver basert på studier av instituttets behandlingsarbeid.

-Dette er viktig for oss på Hernes Institutt. Vi alltid søker alltid samarbeid for faglig utvikling innenfor den delen av spesialisthelsetjenesten vi arbeider, sier direktør Ole Jo Kristoffersen.

-Vi må gjøre mer for å motvirke utenforskapet, og da er en slik samarbeidsavtale viktig, sier Ole Jo Kristoffersen.

Direktøren er glad for at den nye avtalen legger opp til et flerårig samarbeid. Flere konkrete samarbeid og enkeltsaker skal føres inn i egne avtaler underveis.

Verdien for høgskolen

-Arbeidsrettet rehabilitering slik det tilbys ved Hernes Institutt blir stadig viktigere for samfunnet og arbeidslivet, sier Inge Brechan.

-Vi trenger så mange hender som mulig i arbeid i dette landet. Da trenger vi gode helsetjenester som kan bidra til dette, sier han videre.

Ole Jo Kristoffersen er glad for anerkjennelsen, og for understrekningen av hvor viktig arbeidsrettet rehabilitering er for både enkeltmennesker og samfunnet generelt.

-Vi på Hernes Institutt tilbyr tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten som blir stadig viktigere i et hektisk arbeidsliv i stadig endring.

Stadig flere pasienter på Hernes Institutt er unge som sliter med å komme inn i arbeidslivet, og stadig flere har også en flerkulturell bakgrunn.

-Samarbeidet vi nå skal forsterke med høgskolen er det et stort behov for. Jeg ser virkelig fram til alt vi kan få til sammen i åra framover, avslutter direktøren på Hernes Institutt.

Translate »