Idrettsmedisinsk Høstkongress 4 – 6 november 2016

idrettsmed2016

I år deltok tre av Hernes Institutts ansatte på kongressen på Norefjell. Det var lagt opp til foredrag og workshops 3 dager til ende.

Både Fysioterapeutene Daniel Jensen og Erlend Våge samt idrettspedagog Tonje Johnsen sitter igjen med mange gode inntrykk og ny kunnskap. Det var flere temaer på konferansen, som er rettet mot forskere, idrettsmedisinere og klinikere som jobber med toppidrett, barneidrett og breddeidrett. Blant annet fikk vi en analyse av nordmenns fysiske aktivitetsnivå og utviklingen de siste 10 årene. Undervekt og overvekt hos atleter og mosjonister var også et tema, samt idrett etter skade, behandling av kneskade, ankelskade, skulderskade. Andre spennende temaer på konferansen var forskningsetikk og doping.

Professor Lars Engebretsen startet kongressen med en oppsummering av idrettsmedisinen de første 50 årene. Her ble Hernes Institutts egen mentor innenfor kognitiv terapi, Per Staff framhevet som en av pionerene innenfor idrettsmedisin.

Våre tre deltagere sitter igjen med et inntrykk av at Hernes Institutts tilnærming til vår pasientgruppe er fornuftig og i tråd med hvordan det praktiseres ved andre institusjoner og klinikker. Vi ser et større fokus på tverrfaglig samarbeid mellom leger, fysioterapeuter og psykologer innenfor idretten, samt et økt fokus på å inkludere psykososiale forklaringer på helse og prestasjonsproblemer.  For oss på Hernes institutt er det hyggelig å høre at de som anses som de beste i sitt fagfelt, er enige i hvordan vi praktiserer arbeidsrettet rehabilitering, nemlig med fokus på tverrfaglig samarbeid og mer aktive tilnærminger versus passive tiltak.

For mer informasjon om konferansen, foredragsholdere og abstract gå til hjemmesiden:

http://www.sportsmedicine2016.com/

 

Translate »