Raskere tilbake-tilbudet fortsetter i 2017!

Målet med Raskere tilbake er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding. I følge den nyeste rapporten fra Helse Sør Øst har ordningen vært en suksess. Vi på Hernes Institutt jubler og ser frem til en forlenget avtale til glede og nytte for flere pasienter.

ole-joKonstituert direktør ved Hernes Institutt, Ole Jo Kristoffersen, er svært fornøyd med at ordningen fortsetter ut 2017. – Utfordringen vår er å få ut informasjon om dette, slik at sykehus, helsepersonell og leger skjønner at det er mulig å henvise, forklarer han og legger til at tilbudet også er aktuelt for de som fortsatt går på sykepenger.

Ser positivt ut for 2018
Det knytter seg spenning til hva myndighetene gjør for 2018 og utover. – Signalene på at «noe blir det» er gode, sier Ole Jo. – Satsingen på arbeidsrettet rehabilitering, føringene i statsbudsjett og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene tilsier en fortsatt satsing på å få ned sykefraværet. Den positive rapporten fra Helse Sør Øst gir jo også en viss pekepinn om at ordningen har hatt en god effekt, så vi har nok forventninger om at arbeidet blir videreført i en eller annen form etter 2017.

Dette er Raskere tilbake:
Ordningen er ment til å være veien tilbake til arbeidslivet for arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det. Målet er å komme rakere tilbake i jobb eller unngå sykemelding. Raskere tilbake-ordningen har tilbud både i sykehusene i regionen og gjennom avtaler med private institusjoner. Behandlingstilbudene i Raskere tilbake er delt inn i 13 fagområder, der et av dem er arbeidsrettet rehabilitering.

Raskere tilbake hos Hernes Institutt:
Tilbudet ved Hernes Institutt passer best til pasienter som har:

  • Langvarige smertetilstander i muskel-/ skjelettapparatet, der arbeidsdeltakelse på grunn av at tilstanden er eller er i ferd med å bli en problemstilling.
  • Sammensatte smertetilstander med tilleggsproblemer i form av lettere depresjon, angst, somatisering, store livsbelastninger, økonomiske bekymringer, lavt funksjonsnivå og opplevd mestringssvikt.
  • Fysiske belastninger i sitt arbeid.

Hos Hernes Institutt møter pasienten lege, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettskonsulent, attføringskonsulent (arbeidskonsulent), arbeidsinstruktør og helsesekretær.

Her kan du lese mer om tilbudet på våre nettsider.

Henvisning til Raskere tilbake:
Søknader til Raskere tilbake-tilbudet foregår på samme måte som ordinære søknader. Henviser (lege/ sykehus) må bare huske å merke henvisningen «raskere tilbake».

 Har du spørsmål om ordningen eller om søknad, henvisning og opphold på Hernes Institutt, ta kontakt på telefon 62422400 eller send en e-post til post@hernesinstitutt.no 

Translate »