Info – inneliggende pasienter og partnere

12. mars ble samtlige pasienter permittert og videre midlertidig utskrevet fra Hernes Institutt. Instituttet ble stengt av kommuneoverlegen i Elverum, og store deler av behandlingsavdelingen ble etter hvert permittert. Dette skjedde etter føringer fra nasjonale og lokale myndigheter.

Kommuneoverlegen har nå gitt Hernes Institutt klarsignal for gradvis oppstart av klinisk drift. Dette er i tråd med råd fra Helsedirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og vår oppdragsgiver Helse Sør-Øst. Fra mandag 11. mai vil vi derfor ta imot den første gruppa med pasienter. Vi kontakter pasientene på telefon og begynner med å kalle inn de pasientene som hadde 1 – 2 uker igjen av behandlingsopplegget. Neste inntak er planlagt 26. og 27. mai.

I forbindelse med oppstarten har instituttet gjort store endringer for å sikre forsvarlig og trygg drift og redusere risikoen for smittespredning til et minimum. Omfattende smittevernstiltak er utarbeidet i et samarbeid mellom ledelsen og helsepersonell ved Hernes Institutt, samhandling med mange andre helseinstitusjoner og ikke minst gjennom dialog med både lokale og nasjonale myndigheter.

Vi planlegger å gradvis komme tilbake til normal drift, men ser at resten av dette året vil bli preget av pandemien.

Translate »