Forsiktig oppstart i mai

Vi er glade for at vi så smått er i gang med behandling av pasienter fra 11. mai, etter at vi har hatt koronastengt i noen uker. De pasientene som vil bli prioritert først, er de som var inne hos oss på det tidspunktet vi måtte stenge.

Den første uka i mai 2020 har gått med til planlegging, omorganisering og opplæring av personalet på Hernes Institutt. Vi har fokusert på hvordan vi skal løse utfordringene i praksis samtidig som vi følger gjeldende smittevernsråd.

Nye rutiner
Teamlederne ved Hernes Institutt Therese Otterlei og Tonje Jossie Johnsen

– Våre to teamledere Therese Otterlei og Tonje Jossie Johnsen har gjort et formidabel planleggingsjobb sammen med resten av fagpersonalet og ledelsen. Pasientene vil oppleve andre rutiner enn det de husker fra tiden før pandemien traff oss, samtidig skal behandlingsopplegget være gjenkjennelig påpeker direktør Ole Jo Kristoffersen.

Det gjennomføres en grundig og detaljert briefing på de pasientene som nå kommer tilbake. Spesielt med tanke på smitteverntiltak, og hvordan både ansatte og pasienter best kan ta hensyn til hverandre. Det skal holdes avstand, det skal vaskes hender, og vi skal i det hele tatt følge alle råd og veiledninger fra helsemyndighetene.

Venteliste, og tiden fremover

Åtte pasienter var tilbake mandag 11. mai. Ytterligere 16 er planlagt tilbake i uke 22. I begynnelsen av juni kan vi antakelig basere oss på at det er 20-22 inneliggende pasienter. Alt vil avhenge av hvordan smittetallene i Norge ser ut noen uker frem i tid.

– Selv om instituttet har vært koronastengt, har antallet henvisninger økt i perioden. Dette får konsekvenser for ventetiden, men vi har ennå ikke oversikt over effekten av dette ut året, sier direktøren.

Pasienter tilbake og ute på tur 12. mai. Det holdes behørig avstand.

Et annet grep som er iverksatt i disse dager er at staben på Hernes Institutt er delt i to lag. De forskjellige lagene jobber annenhver uke. Med andre ord er aldri alle fagfolk og nøkkelpersoner til stede på instituttet samtidig. Hvis vi skulle havne i en situasjon hvor det dukker opp smittetilfeller her, eller om ansatte av andre årsaker må i karantene, så har vi muligheter til å rokkere. Det er en del av beredskapsplanen, og kan forhindre at vi eventuelt må stenge helt ned igjen hvis vi skulle være så uheldige å oppleve smittetilfeller.

Translate »