Ingrid Berre – ny lege på laget

Fra starten av oktober 2020 er Ingrid Berre fast ansatt som lege hos oss på Hernes Institutt. Den første tiden skal hun bruke på å bli kjent med hvordan pasienthverdagen arter seg, og hvordan de forskjellige faggruppene hos oss samarbeider i behandlingen av pasienter.

Ferdig utdannet i 2016

Ingrid er opprinnelig fra Elverum, og var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 2016.

Ingrid Berre er ansatt i fast stilling som lege hos oss siden starten på oktober 2020

– I turnustiden jobbet jeg på ortopedisk- og medisinsk avdeling ved Elverum Sykehus, og distriktsturnusen hadde jeg ved et fastlegekontor i Åsnes. Siden den tid har jeg blitt tobarnsmor, jobbet noe ved sykehjem og som allmennlege på legevakta i Oslo, forteller Ingrid.

I konkurranse med fem andre godt kvalifiserte søkere ble Ingrid innstilt på førsteplass for stillingen.

– Jeg gleder meg stort til å komme i gang, og er takknemlig for muligheten til å bli en del av laget her på Hernes, sier hun.

Å være til nytte

Når Ingrid blir spurt om hvorfor hun ville bli lege svarer hun at «det viktigste var vel et ønske om å kunne være til nytte».

Hun påpeker også at hun har sansen for grunnverdiene på Hernes Institutt. Viktigheten i at alle mennesker er like mye verdt, verdien av mangfold, og grunntanken om at alle har noe å bidra med. Og ikke minst at alle ønsker å bidra. Dette er verdier hun lett kan stille seg bak.

Arbeidsrettet rehabilitering er et nytt fagfelt for Ingrid, som hun ser frem til å jobbe innenfor. Arbeid er viktig for folk, både for å ha økonomisk trygghet, men også som arena for felleskap, mening og identitet, sier hun.

Se hele mennesket

På Hernes Institutt jobbes det i tverrfaglige team. De forskjellige faggrupper bidrar med sitt, og det blir en god helhetlig behandling for pasientene.

– Jeg har sans for det faktum at man her fokuserer på å se “hele mennesket” – altså at man tar hensyn til både kropp og sinn, sosiale forhold og forhold på arbeidsplassen, forteller hun.

Hun liker også instituttets beliggenhet, med nærhet til skog og natur. Nærområdet brukes aktivt, med turer og aktiviteter i friluft.

– Jeg er veldig glad i å være ute, og tror jeg kommer til å trives godt her oppe i skogen, ler hun.

Vi på Hernes Institutt er også glade for at vi har fått med Ingrid Berre på laget, og vi har stor tro på at dette vil bli et samarbeid til glede og faglig nytte for begge parter i mange år fremover.

Translate »